Stora avtalsförhandlingar

Som entreprenör vet man att förhandlingar av olika slag ofta kan vara stora projekt där man måste sätta hårt mot hårt för att lyckas. Det handlar ofta om fingertoppskänsla att veta när och hur man bör presentera vissa saker. I en förhandling är det dock viktigt att man hela tiden ser till att man inte förlorar alltför mycket mark.

Förhandlingar handlar dock inte alltid om att vinna – det handlar snarare om att se till att man på bästa sätt skall få till ett avtal som fungerar för alla inblandade parter. För att uppnå detta kan man med fördel ta juridisk hjälp och det går alltid bra att kontakta exempelvis advokat Björn Samuelson för frågor av juridisk karaktär.

Det är nämligen så att stora avtalsförhandlingar ofta innebär att advokater spelar en naturlig roll i processen. Att anlita en advokat även om det inte finns några direkta problem är helt enkelt mycket vanligt och har ett antal fördelar.

Fördelar med att anlita en advokat

  • Man har en representant som kan se med neutrala ögon på processen. Detta kan vara en stor hjälp – speciellt om man är mycket engagerad i frågan man behandlar.
  • Man har någon att fråga om man undrar över något.
  • Man har någon som kan se saker man själv kan missa eftersom de har juridisk kunskap som man själv saknar.

Stora avtalsförhandlingar i all ära men även mindre varianter kan tjäna på att ha en advokat närvarande eller i alla fall någon som läser igenom avtal som är viktiga för dig som entreprenör.

För en som inte har en god relation till någon specifik advokat kan det dock kännas svårt att veta hur man skall välja rätt person. Det finns dock ett par saker man kan ta med i beräkningen för att välja på ett smart sätt.

Ta med detta i beräkningen när du väljer advokat

  • Se över ditt nätverk. Kanske har du någon du litar på bland dina kontakter som kan rekommendera en riktigt bra advokat. Man skall aldrig underskatta ett riktigt bra nätverk.
  • Se över företagets budget. Att ha koll på hur mycket man kan spendera är nödvändigt för alla företag som vill överleva långsiktigt men man måste samtidigt komma ihåg att en advokatkostnad är en investering man inte bör vara utan. Känner man sig osäker bör man alltid ta hjälp av någon som är kunnig inom ekonomi.
  • Innan du ingår ett avtal med den advokat du valt – se till att du helt och fullt förstått vad som ingår och gäller i avtalet. Att ni är tydliga med vad ni behöver är av högsta vikt – speciellt om det gäller stora avtalsförhandlingar som advokaten skall assistera med.
  • Sist men inte minst – om du undrar över något – fråga. Detta har även det med tydlighet att göra. En advokat och hans eller hennes kund måste ha ett ömsesidigt förtroende som man inte får tumma på.

Medias affärssidor skriver ofta om stora avtalsförhandlingar och affärer som sker mellan olika företag. Intresserad av en intressant läsning – i denna artikel i Dagens Nyheter kan man läsa om stora avtalsförhandlingar och att det finns mycket att tänka på inför en sådan. Detta är en artikel som alla som arbetar i branschen kan ha nytta av att läsa.

Oavsett om ens företag är stort eller litet eller om man är en privatperson som exempelvis behöver hjälp med en bostadsaffär så är det ett faktum att juridisk hjälp kan vara en stor fördel. Genom att noggrant välja rätt advokat och få de råd man behöver ökar man ju trots allt chansen att affären blir lyckad och man själv nöjd med resultatet.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply