Smak och tycke förändras med åldern

Människor åldras både i kropp och sinne. När vi blir äldre tenderar vi att få nya intressen. Vi tenderar också att förändra vår smak och vårt tycke. Detta visar sig bland annat genom nya kostvanor. 

Ett bra exempel på detta är människor som tidigare i livet har rökt eller druckit för mycket alkohol. Detta är som du förstår direkt farligt för hälsan. Idag finns det dock bättre alternativ för rökare.

Många rökare slutar med tobakscigaretter till förmån för e-cigaretter. Detta alternativ är betydligt bättre för hälsan. Du kan handla dina e-cigaretter på nätet. De har flera bra lösningar hos vapenation.se

Varför förändras vi med åldern?

Det finns en biologisk aspekt av detta som inte går att undkomma. Tiden kommer påverka våra kroppar och göra dem mer långsamma. Vi kommer även få svårt med att tänka lika snabbt som vi gjorde i ung ålder.

En annan aspekt av detta är vår livserfarenhet. Vi lär oss med åldern och många av oss vill inte begå samma misstag mer än en gång. Vi blir därför lite mer försiktiga och mindre benägna att ta risker.

För vissa människor låter detta negativt. Samtidigt finns det flera faktorer som berättar en annan historia.

  • Tänk om du inte skulle utvecklas med åren överhuvudtaget. Detta skulle nog innebära att du fortsätter att begå samma misstag som du gjorde när du var ung. I längden skulle dina misstag utgöra en ohållbar livssituation. Dina närmaste skulle märka av detta om du själv inte inser att du befinner dig i samma hjulspår.
  • Din hälsa skulle förmodligen också påverkas negativt på grund av din kosthållning. Som vi tidigare har nämnt tenderar vi att ha en sämre kosthållning när vi är unga. Med åren blir vi mer medvetna om vad vi stoppar i oss.
  • Ansvar är en viktig del av livet som gör att vi växer som människor. När vi blir föräldrar inser vi hur viktigt det är med ansvar. Vi kan också bli varse om hur viktigt det är om vi får mer ansvar på jobbet.
  • Poängen är att vi växer som människor när vi får förtroende av någon. Detta är starkt förknippat med åldern. Om du kategoriskt skulle vägra att ta ansvar kommer du förmodligen inte heller växa som människa.

Har du fortfarande inte förändrat dina kostvanor? Röker du fortfarande? Nikotinshots ger dig den där lilla kicken du behöver.

Unga personer med bättre vanor

Unga personer tycker om e-cigaretter enligt Aftonbladets artikel. Nikotinshots mer populärt hos unga än de äldre. Betyder detta att yngre personer är mer medvetna om deras hälsa?

Det är en svår fråga att svara på. Vi kan dock konstatera att information är mer lättillgängligt idag. Forskningsrapporter och dylikt är en Googlesökning bort. Ur det här perspektivet kan man alltså påstå att den yngre generationen borde vara bättre medvetna om saker och ting.

Samtidigt bör det poängteras att det kan vara svårare att sortera informationen för dagens ungdomar. Förr i tiden hade de större nyhetsmedierna i princip monopol på vilken information som skulle spridas. Generellt sett kan man nog också säga att de tog mer ansvar.

Befolkningen kunde därför lita på deras råd. De kunde dessutom ta till sig viktig information på ett annat sätt. Idag kan viktig information försvinna i det stora nyhetssorlet. Detta gäller också för information som handlar om liv och död.

Det finns nämligen människor som hela tiden försöker vända och vrida på viktiga händelser. Ibland har dessa personer stora plattformar på sociala medier. De har därför möjligheten till att påverka människor, även om de saknar kunskap inom det relevanta ämnet.

Det är därför inte enkelt att bestämma om den yngre generationen är mer medvetna än de ungdomar som växte upp på 70- och 80-talet.

En sak är dock helt säker. Idag vet vi mer om de saker som är farliga för oss. Detta kan vi tacka forskningen för och de personer som har kämpat för att bryta gamla normer.

Ur ett annat perspektiv bör det dock nämnas att generationen som kommer 30 eller 40 år senare också kommer ha samma övertag. Vi vet dock inte om de framtida generationerna kommer vara bättre eller sämre på att ta till sig forskningsresultat. 

Hälsofarliga produkter för alla generationer

Läs om de starka åsikterna runt vaping och kultur i SVT. Det verkar som att varje ny generation sysslar med något som den äldre delen av befolkningen inte gillar. Det kan handla om en ny trend, exempelvis vad gäller festevenemang eller droger.

Äldre människor kanske identifierar detta med saker som de själva har sysslat med när de var unga. De kanske ser det som att ungdomarna håller på att begå samma misstag som de gjorde.

I grund och botten handlar det nog inte om att äldre människor vill vara tråkiga eller förbjuda de unga från att göra saker. Samtidigt upplever ungdomarna det ofta som att de blir motarbetade. Ungdomar tenderar att vara lite rebelliska. Detta kommer nog aldrig förändras från generation till generation.

Ungdomarna måste nog bli bättre på att urskilja bra från dålig information. Festtrender och dylikt är ofta dåligt för hälsan. Ibland kan det till och med vara livsfarligt.

Det handlar inte om att begränsa ungdomarna och deras små dumheter. Det handlar nog snarare om att de inte ska begå misstag som alltid kommer ligga dem till last.

Ett annat viktigt perspektiv är att de äldre ofta har egna barn i den unga generationen. Man vill därför inte främja något som kan vara farligt för deras egna barn. 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply