När ska påsken firas?

Påsken firas på olika datum. Detta datum infaller dock alltid på en söndag under mars eller april. Anledningen till de olika datumen grundar sig i den kristna tron. Kristendomen följer nämligen månen och det man kallar för vårdagsutjämningen. 

De senaste åren har vi firat påsk i april. Det har nästan blivit en vana att ta för givet att högtidshelgen alltid infaller under april. Vi tenderar däremot att underprioritera påsken och dess olika datum. Samtidigt är vi helt medvetna om att julafton alltid infaller den 24 december. 

Hur du förbereder de kommande högtidshelgerna

Mellan 2020 och 2023 kommer högtidshelgen att ske i april. 2020 års firande sker den 12 april, 2021 sker 4 april, 2022 sker 17 april och 2023 sker 9 april. Du kan planera ditt eget firande efter dessa olika datum. Det kan vara en bra idé att börja med pyntandet redan i mars. Du kommer då ha gott om tid på dig att förbereda allting. 

  • Det är alltid bra att kolla efter Pynt till påsken för alla smaker. Vissa människor tenderar att prioritera de ljusa färgerna som är synonyma med påsken och våren. Andra människor gillar att lägga mer tid på att förbereda maten. Vi har nämligen en lång mattradition i Sverige som kan förknippas med påsken.
  • Om du har barn är det verkligen en bra idé att förbereda firandet i god tid. Barnen tenderar att älska högtidshelgen och allt som hör den till. Du kan exempelvis förbereda påskägg som barnen sedan får leta efter. 
  • Barnen brukar älska att pyssla. Påsken är en utmärkt högtid för detta ändamål. Du kan ha som mål att försöka skapa hälften av allt pynt på egen hand. På så sätt kan du både spara pengar och aktivera dina barn.
  • Om du är lite extra kreativ kan du skapa pynt med saker som du redan har i hemmet. Du kan exempelvis använda gamla papper som du målar i ljusa färger. Du kan klippa ut olika påskrelaterade figurer från ett vanligt A4-papper. Detta kan vara lite svårt i början. Med hjälp av barnen kommer du dock säkerligen kunna få fram ett bra resultat.

Miljömedvetet firande 

Som vi redan har nämnt kommer du kunna planera ditt eget firande efter de kommande datumen. Det gäller även att ta den här extra tiden till att reflektera över dina konsumtionsvanor. Påsken bör inte vara synonymt med ett firande som skadar vår omgivning. 

Syntetiska fjädrar är det allra senaste när det kommer till firandet av högtidshelgen. Vi har med åren blivit mer klimatsmarta och bättre på att respektera djurens rättigheter. Majoriteten av de fjädrar som vi tidigare använde oss av var nämligen på bekostnad av djuren. Rapporter har visat hur fjädrarna rycktes från fåglarna utan bedövning eller dylikt. Vi vill kunna fira högtidshelgen utan att djur kommer till skada. Det är därför en mycket god idé att köpa syntetiska fjädrar.

En annan viktig faktor är importen av varor från andra delar av världen. Fjädrar brukar vi i regel importera från Amerika. Detta skapar en onödig påverkan på klimatet och miljön. Det är alltid bättre att köpa närproducerade varor. Lägg därtill att det inte är särskilt enkelt att kontrollera hur djuren har det i andra länder. 

Vår matkultur tenderar att förändras. Detta gäller inte minst för högtidshelger. Det har länge varit populärt att både konsumera och måla ägg. En del målade ägg konsumerar vi inte alls under påsken. Vi använder istället dessa ägg till prydnad.

Detta är ett problem ur flera perspektiv. Hönsuppfödning och liknande verksamhet sker inte alltid under goda förhållanden. Om vi bara ska använda ägg till prydnad är det inte hållbart ur något perspektiv. Du kan istället köpa veganägg. Dessa ägg ser ut som vanliga ägg och de lämpar sig därmed alldeles utmärkt för påskfirandet.

Historiskt perspektiv gällande påsken

Det är Intressant att se vilket datum som påsken firas varje år. Detta gör oss mer medvetna om vår kristna historia. Jordens bana runt solen påverkar de olika datumen. Ibland har vi även något som kallas för skottår. Detta förskjuter datumet ytterligare. 

Det religiösa perspektivet kretsar kring Jesus död och återuppståndelse. När man skulle bestämma ett exakt datum för detta krockade kristendomen med den judiska tron. Jesus är nämligen en viktig frontfigur i båda religionerna. De tidiga följarna av kristendomen bestämde därför ett annat datum för att förhindra att man firade under samma datum.

Man kan fråga sig hur relevant detta är i Sverige år 2020? Faktum är att vi inte tenderar att anamma vår kristna kulturbakgrund. Det är dock viktigt att poängtera att vår kultur är byggd på kristna värderingar. Detta är ett faktum som inte går att bortse ifrån, oavsett hur sekulariserade vi anser oss vara. 

Påsken behöver inte heller vara synonymt med religion. Vi har med åren utvecklat våra egna traditioner. Detta inkluderar bland annat påskkäringar, pyssel och unika maträtter. Förmodligen skulle vi rösta för ett fortsatt firande vid en eventuell folkomröstning.

Det faktum att påsken innefattar två röda dagar gör högtiden ännu viktigare. Dessa röda dagar är ett utmärkt tillfälle för att slappna av och vara med nära och kära. Lägg därtill att nästan alla länder i Europa också har röda dagar kring högtidshelgen. Det handlar med andra ord om en samhörighet med de andra länderna i den Europeiska unionen. Om vi vill ändra våra helgdagar måste vi först konsultera med EU. 

Kommunernas ansvar för en hållbar påsk

Sveriges Radio berättar om kommunerna som pyntar med syntetiska fjädrar. Detta har tagits emot med beröm av medborgarna. Man hyllar bland annat det faktum att kommunerna föregår med gott exempel. Detta kan sedan medborgarna ta efter i sina egna hem.

I många kommuner i norra Sverige uppskattar medborgarna påskpyntet extra mycket. Norra Sverige karaktäriseras av långa och kalla vintrar. Det ljusa påskpyntet är därför ett väldigt välkommet inslag i stadsbilden. Pyntet vittnar om att ljusare tider är på ingång, trots att snön ofta finns kvar. 

Det har länge varit en viktig fråga gällande hur mycket kommunerna ska spendera på högtidshelger. De allra flesta medborgarna verkar vilja ha någon form av pynt i deras städer. De vill dock inte att det ska kosta för mycket. Med tiden har medborgarna dessutom blivit medvetna om klimatpåverkan och dylikt.

Det är nu viktigt att kommunerna pyntar på ett hållbart sätt. Som vi redan har nämnt i den här artikeln behöver detta inte kosta extra mycket pengar. Ibland kan det till och med vara godtagbart med högre kostnader om det minimerar klimatpåverkan.

Det kan även vara godtagbart med högre kostnader om pyntandet inte sker på djurens bekostnad. Det bör vara en självklarhet att djuren inte kommer till skada till följd av kommunens firande. Risken finns dock, speciellt när en del kommuner bjuder medarbetarna på påskbord. Det förekommer även familjeaktiviteter som ibland kan innefatta målning av riktiga ägg och dylikt. 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply