När det lönar sig med hyrläkare

Vården har länge varit ett hett ämne. Många klagar på att det inte fungerar, medan personalen kämpar för att få bättre betalt. Helt klart är det ett svårt yrke. Vare sig du är sjuksköterska eller läkare så möter du mycket lidande. Det går inte att bara ta en rast och koppla bort det hela. Ofta så måste personalen jobba hårdare än någonsin för att bara ta hand om det värsta. 

Därför är det inte så konstigt att även inhyrningen av extra personal har varit ämne för debatt. Dels så behöver du folk. De som är anställda klarar inte av att göra allting själva. Men det kan vara dyrt med hyrläkare och annan personal. Det faktum att de får mer än de reguljära är något annat som diskuteras. Fast egentligen så har de olika situationer och anställningsförhållanden. Vissa fördelar som en fast anställning ger dig försvinner vid bemanning. 

När det krisar till sig

Helt klart ska du inte vänta till sista minuten med att planera schemat för en viss avdelning. Patienterna kan inte alltid vänta, det kan vara fråga om snabba beslut och mycket arbete. Inom en del förgreningar är det annorlunda. Men även där så vill du inte ha allt för långa väntetider. Framför allt gäller det att ta hand om patienterna på allra bästa sätt. Experter på uthyrning vårdpersonal

Men du behöver inte bara folk som kan fylla ut ett tomrum. När det kommer till vård så är det viktigt att personalen är kvalificerad. Du behöver ett visst antal sjuksköterskor och läkare för en grupp med patienter. Sedan är det mycket som kan göras av undersköterskor eller annan mindre utbildad personal. Men allting måste ske under det vakande ögat av någon som kan sina saker. Medkomp är ett bra val. 

Ha kontroll över allt

Att organisera en klinik, vårdcentral eller sjukhus är inte alls så lätt. Redan när du har all den personal som du behöver är det ett pussel. För inom vården är det skiftarbete som gäller. Bara för att klockan blir fem så kan du inte bara släppa patienterna. De har behov dygnet runt, sju dagar i veckan. Med alla de olika sorters anställningsformer som det finns så måste du ha ett bra system för att täcka alla skift. Även då kan det bli kris ibland. Aftonbladet tar upp frågan om vilka sjuksköterskor som ska kallas in. 

Dels har du pensionerade sjuksköterskor som gärna ställer upp och jobbar lite extra. Det kan vara ett sätt att dryga ut pensionen, eller så trivs de helt enkelt med att ha något att göra. Å andra sidan kan du få kvalificerad personal direkt från bemanningsföretagen. Speciellt om du väljer ett som har specialiserat sig på vården. Där har du en stor databank att välja mellan.

Väga fördelarna mot kostnaden

Det sägs ofta att bemanning är dyrt. När du tänker på att deras semesterlön och andra förmåner är inbakade direkt i lönen så kan det verka så. De kommer ju bara in under vissa perioder. Jobbar kanske några veckor för att sedan sluta. Därför måste de ha lite högre lön, så att det är värt upplägget. En fast anställd kostar lite mindre i månadslön. Men när du lägger till alla de avgifter som måste betalas in eller hur det fungerar när de är sjuka, så blir skillnaden inte alls lika stor. Hyrläkare är inte alltid så dyra, enligt Göteborgs Posten

Som med alla andra investeringar är det en fråga om att väga fördelarna mot kostnaderna. Vill du ha duktiga läkare till hands så måste du betala vad det kostar. Försök att balansera det hela och välj inte det dyraste alternativet. I alla fall inte om du måste hålla dig till en budget. Vilket ju de flesta gör. Men när du ser på slutresultatet och dess kostnader så kan du mycket väl ha gjort ett bra val genom att anlita hyrläkare. 

Att jobba med bemanning

De läkare och sjuksköterskor som väljer att jobba via bemanning har olika orsaker till detta. En del håller på och läser vidare, och vill inte ha ett heltidsjobb som tar upp all deras energi. Eller så har de små barn hemma och vill ta hand om dem. De har inte råd eller lust att vara helt utan arbete, men föredrar att välja noga vilka uppdrag som passar dem. Andra vill jobba så mycket de kan under en begränsad period för att sedan ge sig ut och resa eller göra något annat som de har lust med. 

Alla dessa anledningar brukar dock ha en sak gemensamt. De ger bemanningspersonalen en vilja att jobba. De trivs bra med att komma in under kortare perioder, kanske vikariera för någon för att sedan gå vidare till nästa jobb. Det kan även vara ett sätt att prova på något nytt. Om du tror att du kanske vill specialisera dig på något så kan det vara bäst att ha lite erfarenhet för att kunna fatta ett beslut. Genom att ta uppdrag inom den grenen så får du se hur det är i det verkliga livet. 

Vårdpersonalen är oerhört värdefull

En bra läkare eller sjuksköterska kan göra mycket gott. När du är sjuk eller när någon familjemedlem läggs in så behöver du ett visst mått av vänlighet och förståelse. Gärna någon som tar sig tid att förklara vad som händer. Vilka alternativ som finns och hur de kommer att gå vidare med behandlingen. Även om de är stressade så låter de inte detta gå ut över patienterna. Naturligtvis kan alla ha en dålig dag. Men alla håller med om att vårdpersonalen kan göra stor skillnad.

Som tur är finns det många bra läkare och sköterskor runt om i landet. Förhoppningsvis hittar de anställning, antingen fast eller via bemanning, där de kan trivas och fortsätta med sitt så viktiga arbete. För utan vårdpersonalen så stannar Sverige. Det finns inget tvivel om saken. De har en mycket viktig plats i samhället.

En pågående diskussion

Det är vanligt att höra frågor som tas upp till debatt. Ofta så handlar det om sjuksköterskornas lön. Eller hur dyrt det är med bemanning och att det inte är rättvist mot de som är fast anställda. Det finns mycket att säga om saken, och vissa saker är personliga åsikter. När du jämför vad som lönar sig är det dock intressant att se att en hyrläkare inte alltid är så dyr som du tror. I alla fall inte när du lägger samman alla de små och stora utgifter som hänger samman med personalen. 

Det bästa vore naturligtvis om lönerna var högre och förhållandena bättre. För småbarnsfamiljer är det inte alltid så lätt att få ihop de olika scheman som gäller inom vården. Om båda föräldrarna jobbar skift så blir det ofta släktingar eller vänner som får rycka in. Nu finns det dock flera förskolor som tar emot barn dygnet runt, bara för att göra det enklare för de som har så pass viktiga yrken. 

På sina håll råder det anställningsstopp, så bemanning är det enda alternativet om du vill ha tillräckligt med personal. För patienterna kan inte välja när de ska bli sjuka. Någon som behöver vård just nu kan inte vänta tills imorgon när dagpersonalen kommer. Allting hänger på att kvalificerade läkare och sjuksköterskor finns på plats hela tiden. 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply