Musik och konst hela dagen

Om man tycker om att spela ett instrument eller sjunga kan man verkligen trivas med att studera musik. Det finns olika inriktningar och nivåer, men man kan alltid pröva sig fram vad man tycker bäst om. Det samma gäller andra konstarter. Har man talang finns det nästan inget bättre än om man kan utbilda sig för att sedan jobba med sin konst.

MU48-gitarrEtt bra sätt att förkovra sig och gå lite djupare är att ta ett par år med konstlinje eller musiklinje på Lunnevad folkhögskola. De har som mål att vara en inspiration och rogivande oas för eleverna. En del tar deras kurser som ett steg mot ett specifikt mål, medan det för andra är något helt nytt och främmande. Tanken är att man ska kunna växa och gå framåt under trevliga förhållanden och vägledning från kompetenta lärare.

Det finns olika inriktningar med musiklinje på Lunnevad folkhögskola. Man kan välja mellan klassisk, jazz eller folkmusik. Men vilken man än väljer så kommer man att samarbeta med de andra klasserna för att bredda sina kunskaper. Man anordnar konserter och projekt för att stimulera eleverna att ge mer. Genom att arbeta i grupp och ensemblar lär man sig mycket. Notläsning, öva upp sitt gehör samt få de olika delarna av orkestern att tillsammans skapa en enhet.

Om man väljer konstlinje har man bara en inriktning, men i gengäld samarbetar man mellan de olika årskurserna. Förutom att man vill lära eleverna att uttrycka sig i form och bild vill man kunna ge en bas för fortsatta studier. Många går vidare till högre studier inom detta fack, och är väl förberedda för det. Det samma gäller för de som studerat musiklinje på Lunnevad folkhögskola. Ofta behöver man ett år eller två för att kunna se i vilken riktning man vill fortsätta. Genom att pröva på lite av varje är det lättare att bestämma sig.

För att komma in på konstlinje eller musiklinje på Lunnevad folkhögskola måste man ha vissa förkunskaper. Innan man börjar får man gå igenom ett antagningsprov. Man skickar in arbetsprover, det som är ens specialitet. En teckning med ett visst motiv måste ingå i samlingen. För musiklinjen finns det två prov, det ena praktiskt och det andra teoretiskt. Man får också prata med lärare och elever på skolan, för en mer personlig utvärdering och information. Genom dessa prov och samtal är chansen för att man kommer att trivas och lyckas mycket större.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply