Män kan inte argumentera

Det låter som ett ganska starkt uttalande, men är vad många anser om dagens män. Men andra hävdar att det inte bara är män som har problem med att argumentera eller tala för sin sak, det är en kulturell defekt över hela landet. Kanske är detta anledningen till att kurser i konsten att argumentera och kommunicera har startats upp lite här och där.

251-5-kommunikation-argumenteringAllt fler inser värdet av att kunna argumentera eller prata. Det handlar inte om att bli som en karikatyr dammsugarförsäljare som prackar på folk något de inte vill ha. Istället är hemligheten den att komma underfund med vad kunderna vill ha och sedan visa på varför detta är fallet. Det finns många olika sätt att kommunicera på men man kan uppnå bättre resultat genom att lära sig hur det kan ske på ett lätt men elegant sätt.

Lära sig prata

En del har gåvan, de passar mycket bra som försäljare och är snabba med att kunna ge svar på tal. Men en bra teknik går djupare än så, för den bygger på att man ska lyssna noga också. All kommunikation bygger på att man förstår hur mottagaren eller den andre parten tänker och känner. De kanske har sina egna åsikter om varför företagets tjänster eller produkter inte är vad de har behov av, men kan ändra sig om de presenteras med fakta på rätt sätt.

Det är inte alls lätt att nå fram till folk för att klart och tydligt kunna visa fram sina fakta, och övertyga dem om varför de ska välja just detta företag, eller produkt. Med tid kan man bli skicklig men utan en bra utbildning i grunden kan det lätt bli ett slöseri med tid. Därför skickar många företag sin personal på kurser som varar kortare eller längre tid. Det är en investering som verkligen lönar sig och som man får tillbaka flera gånger om. Du kan läsa mer om Bisevos kurs i argumentationsteknik här.

Konsten att argumentera

Det är lätt att förväxla detta ord med att bråka eller vara oense. Men i själva verket så handlar det om att övertyga någon om att man har rätt. Detta är inte det samma som att övertala dem om att köpa något speciellt, för då kanske de ångrar sig efteråt. Istället är det fråga om att få dem att inse att man har rätt, att det kan vara bra för dem.

Kan alla lära sig att argumentera? I denna artikel i Nyheter24 hävdar man att män inte kan argumentera. Det är nog inte alla som håller med men det är alltid bra att analysera sig själv och sitt sätt att kommunicera. Om man märker att det allt oftare blir en situation där man övertalar någon istället för at övertyga dem så kanske artikeln har rätt. Men om detta är fallet så kanske det är dags att göra någonting åt det, att ta en kurs där man lär sig nya tekniker och konster.

Vikten av att kunna kommunicera

De flesta av dessa kurser riktar sig till företag, det är fråga om argumentationsteknik på en professionell nivå. Men det är ingen hemlighet att kommunikation är något som gärna kan förbättras i samhällets alla delar. Inom familjen, i skolorna, på jobbet och inom försäljningsbranschen. Att kunna nå fram till andra människor är viktigt, och ibland kan det faktiskt rädda en vänskap eller ett äktenskap. Utan kommunikation och bra tekniker för att tala med varandra så är det lätt hänt att ett förhållande bryter ihop. Det kanske inte är hela världen om det är fråga om en kund, men i mer personliga situationer så kan det verkligen vara värt att lära sig hur man kommunicerar.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply