Lagen är till för alla

Det finns många lagar i Sverige. En del muttrar något om polisstat, men det är långt ifrån sanningen. Helt klart finns det en hel del regler och lagar. Ganska många för att vara riktigt ärlig. Och framför allt så jobbar staten hårt på att kontrollera att de följs. Men utan dessa lagar så vore det kaos. Vad vissa personer yrkar på är att det finns stort utrymme mellan anarki och den svenska lagboken. 

Oavsett vad du anser om lagarna så är de där och måste följas. Lagen är till för alla. Den gör inte skillnad på män och kvinnor, unga eller gamla. Så länge du är vuxen nog för att lagen ska tillämpas på dig så måste du följa den. Statliga och privata organisationer är påbjudna att känna till reglerna, men även att göra det som står i lagen. Och många gånger måste du själv se till att veta vad som gäller. Det är inte ofta du kan säga att du inte visste om något.  

Experter som älskar lagen

Det finns en grupp människor som faktiskt trivs med alla de lagar som finns. Deras jobb är att lära sig mer om dem, samt hur de kan tillämpas i olika situationer. Denna grupp är jurister och andra likartade yrken. De sitter hela dagen och tänker igenom vad lagen har att säga om ett visst ämne. En del har specialiserat sig och jobbar bara inom en viss nisch. Andra föredrar att vara mer allmänna och åta sig uppdrag som verkligen är varierade. Rive Juridiska Byrå är experter inom sitt område. 

Det kan komma en dag i ditt liv när du verkligen har behov av en bra jurist. Du kanske blir avskedad utan grund eller på andra mystiska sätt tvingas bort från jobbet. Det är vanligare än många tror att en mammaledighet leder till problem på arbetsplatsen. Trots att det är något du har laglig rätt till. Men dra dig inte för att kontakta din jurist och se vad hen har att säga om saken. Rive Juridiska Byrå hjälpte socialsekreterare i Hedemora, läs mer om detaljerna. 

Alla har sitt eget ansvar

I vissa länder är det dina kontakter som räknas. Du kan i princip göra vad du vill bara du känner de rätta personerna. Men i ett stort antal länder så är det lagen som bestämmer vad du har rätt till. Och även vad du har för skyldigheter. Det handlar om att ge och ta hela tiden. Framför allt så måste du ta ditt eget ansvar. Ingen har rätt att göra vad de vill, utan alla måste göra det som är skrivet i lagboken. Även kommuner måste hålla sig till lagen

En liknande situation kan vara lite krånglig eftersom det ibland är svårt att peka på en ansvarig. Men det finns alltid en person, eller en grupp, som fattar beslut om vad som ska göras. Vare sig det är fråga om en kommun eller ett vanligt företag så är det ingenting som sker utan att det godkänts från högre ort. Hur högt upp kan variera, men du har hela tiden ett ansvar för vad du gör. Eller inte gör om det är vad saken gäller. 

Lagar som styr arbetslivet

Just arbete och allt som har med det att göra är ett viktigt område för juristerna. En del har specialiserat sig på just arbetsrätt, för det är något som kommer upp hela tiden. Och som berör de flesta i det moderna samhället. Ibland är det okunskap som leder till konflikter. Men det gör inte problemet mindre smärtsamt för den som drabbas. Du kan inte ta saker för givet utan måste informera dig om vilka lagar som gäller.

Just för att det är ett så viktigt område så har det nyligen diskuterats en hel del om hur dessa lagar kan förbättras. En uppdatering behövs då och då. Samhället utvecklas och dess lagar måste hänga med. Det här är inte det allra enklaste. Flera jurister och andra visa män har något att säga om saken. Det gäller att se det från flera olika synvinklar för att till sist kunna fatta ett praktiskt beslut. Historisk utveckling inom arbetsrätt. Läs kommentarerna i Aftonbladet

Lagens långa arm når fram

Ibland kan det kännas som att du är ensam om att följa alla lagar. Men så är naturligtvis inte fallet. Istället är det en naturlig del av livet, något som alla kämpar med. För det mesta så flyter det på och allting faller på plats. Ibland kan du behöva hjälp av en jurist för att komma till rätta med ett problem. Alternativt för att det inte ska uppstå några friktioner. För lagens långa arm når fram överallt. Till kommunerna och privatpersoner, rika som fattiga. Så det allra bästa är att vara väl informerad och göra vad du kan för att följa den. Ta gärna hjälp och råd från experterna om du har några frågetecken. 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply