Ha alltid ditt ID06 till hands

Det är lag inom flera yrken att du måste ha en personalliggare. Men inom byggbranschen har det gått ännu längre, för här är det elektroniska ID-kort som gäller. Alla som befinner sig på plats måste först registrera sig. Det går snabbt, du sveper bara kortet, men har ändå skapat rubriker. För det är inte alla som vill ha ett liknande system. 

En av anledningarna till att lagen skärpts inom så många områden är naturligtvis svartjobb. Om du inte betalar skatt och andra avgifter för din personal så är det enklare att hålla låga priser. Men det sätter hela systemet med fri konkurrens i gungning. För vem kan klara av att sätta lika låga priser om de har fler utgifter än andra? 

Personalhantering på sitt bästa

Nu är det ju inte så mycket du kan göra åt allt det här. Lagen är tydlig, och böterna höga. För att underlätta för dig själv och dina medarbetare så är det bäst att göra allting så smidigt som möjligt. Bra ID06-kort som fungerar, och ett system som matchar. TimeTjeks ID 06 är ett bra val. För inom byggbranschen så räcker det inte med en vanlig, gammal personalliggare. Den måste vara elektronisk.

Egentligen så är det en vinnar-situation på flera sätt och vis. Förutom att du gör allting vitt, så att säga, så är det även till nytta för dig själv som företagare. För de elektroniska personalregistren gör att du sparar mycket tid. All information sparas, vilket också är en regel som staten kräver. Men det är ju även närvaron på arbetsplatsen som ligger till grund för lönerna. Det gör att din lönehantering förenklas, när allting redan är inlagt i systemet. 

Elektronik som inte är välkommen

Just inom bygg så har det traditionellt funnits mycket mer eller mindre svart arbetskraft. Ofta duktiga hantverkare som kommer från andra länder. Nu för tiden så lönar det sig fortfarande att anställa utländsk arbetskraft, vare sig du gör det öppet eller utan att registrera dem. Expressen skriver om fusk med ID06. 

Det går att fuska med ID06, och elektroniska personalliggare. Inte för att det är så lätt, ju mer elektronik desto större kontroll finns det. Men om du vill så kan du alltid ta dig runt systemet. Det staten nog hoppas är att det ska bli allt svårare. Och helt klart så är det inte som tidigare när vem som helst kunde befinna sig på en byggarbetsplats. 

Inom de flesta branscher så har elektroniska hjälpmedel välkomnats med öppna armar. Men när du försöker komma runt systemet så kanske det inte är lika roligt. För alla andra så har rutinerna förbättrats något enormt. Du slipper skriva allt för hand, upprepa samma information flera gånger och kan istället koncentrera dig på det så mycket viktigare arbetet att ge kunderna det de vill ha. 

Överleva lagens långa arm

En av följderna sedan dessa nya lagar kom är att antalet kontroller har ökats. Det är en konsekvens som kan bli nog så dyr. För böterna är ganska höga om det visar sig att inte alla är registrerade. Trots att det är jobbigt att tänka på och tillämpa. Och även om du kanske skulle kunna komma undan billigare med svartjobbare. Du måste visa ditt ID06-kort när polisen gör razzia.

Men vad statistiken också visar är att det går bättre några månader, och sedan börjar folk att slarva igen. På något sätt så behövs den där översikten och kontrollen för att det ska fungera. Vem vet om staten planerar att öka på kontrollerna ännu mer eller om resurserna är för små. Poängen är ju också att få in mer pengar när alla tvingas betala skatt och arbetsavgifter. 

Livet på bygget

Det brukar vara ganska många personer involverade på ett bygge. Normalt är det inte bara en person som bygger ett hus, till exempel. Du har byggherrar, entreprenörer, hantverkare och konsulter. Alla har sina ansvarsområden och det är likadant med ID06. Det gäller att vara medveten om vem som har det yttersta ansvaret för att alla registreras i den elektroniska personalliggaren. För det är den personen som får ta på sig eventuella böter. 

Samtidigt så vill ju de flesta att det ska vara organisation inom företaget. Det vill säga att allt det administrativa inte ska ta allt för mycket tid och energi. Därför ligger det i dina egna intressen att investera i ett bra system. Att ha ID06-korten till hands så att säga. För mycket av det som rör personalen är information som behövs inom flera avdelningar. 

Samarbete inom verksamheten

Bara en sådan sak som personliga uppgifter. Istället för att upprepa dem flera gånger så har du allting inlagt. Med ett litet tryck på en knapp så kan du använda samma uppgifter på flera ställen. Det samma gäller schemat och tidrapporteringen. Bland annat så kan du med dessa elektroniska system se var personen befinner sig när de rapporterar sin tid. För de som har folk ute på uppdrag, typ hantverkare, så kan det vara av värde. 

Eller så kanske de har ett visst schema som är täckt av månadslönen. När du kopplar ihop lönehanteringen med scheman och tid så är det enkelt att räkna ut eventuell övertid, sjukskrivning, vab och allt annat som kan påverka utbetalningarna. Elektroniska system har visat sig vara mycket effektiva och hjälpt företagen att spara stora summor. Så även om en del inte trivs så bra med storebrorskomplexet, att staten kontrollerar allt, så är dessa system något värdefullt för andra. 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply