Fukt i huset kan leda till tvångsförvaltning

I Sverige finns det många lagar och regler som främjar en god boendemiljö. En fastighetsägare kan endast hyra ut lägenhet och rum om fastigheten uppfyller dessa kriterier. I värsta fall kan fastighetsägaren bli av med sin fastighet om eventuella problem inte åtgärdas.  

Fukt är ett exempel på ett problem som kan leda till stora konsekvenser. Fukt för nämligen ofta med sig mögel, som i sin tur skapar en farlig bostadsmiljö. En bristfällig fastighetsstruktur är en annan faktor som kan leda till en farlig boendemiljö. Det är exempelvis Viktigt att byta syll för en stadig grund.

Tvångsförvaltningens konsekvenser

Vilka fastigheter kan tvångsförvaltas? Det handlar främst om fastigheter som används till bostadsuthyrning. En myndighet kommer att ta över fastigheten om det finns ett beslut om tvångsförvaltning.

  • Fukt kan som vi redan har nämnt vara en anledning till tvångsförvaltning. Fuktproblemet ska dock ha funnits under en relativt lång tid för att detta ska bli aktuellt. Fastighetsägaren får därmed flera chanser på sig att åtgärda ett fukt- eller mögelproblem. 
  • Bostadens skick är inte alltid en relevant faktor inom den här diskussionen. En nybyggd fastighet tillhandahåller ofta moderna lägenheter till sina hyresgäster. En gammal fastighet kan i sin tur ha lägenheter med gammal standard. Det viktiga är att fastigheterna uppfyller de krav som finns på exempelvis luftmiljö i lägenheterna. En gammal fastighet kan således inte hamna i en riskzon för att lägenheterna inte har renoverats på länge.
  • Fukt i hyreslägenheter är dessvärre ett relativt vanligt problem. Miljöförvaltningen i olika kommuner brukar få in rätt många anmälningar per år gällande detta. Det finns dessvärre inte ett gemensamt ramverk över de fastigheter som kan bli föremål för tvångsförvaltning på grund av fuktproblem.
  • Syl i grunden är inte det vanligaste skälet till att luftmiljön förändras. Dålig ventilation är ett av de vanligaste problemen. Att ordna med bättre ventilation kan dessvärre vara en kostsam lösning. Många fastighetsägare försöker undvika detta. Man ger istället råd till hyresgästerna hur de kan förbättra luftmiljön. 
  • En annan vanlig anledning till en försämrad luftmiljö är gamla fönster. Många fönster har till och med hål i karmarna som gör det svårt att reglera temperaturen. Att byta fönster är i likhet med ventilationen en kostsam historia. 

Ventilation och fukt är två områden som är svåra att hantera. De enkla lösningarna tenderar endast att fungera under en kort tidsperiod. Du kan klicka här för mer information gällande långsiktiga lösningar.

Hur du ska tänka när du själv köper en fastighet

Det finns många saker att tänka på när du själv ska införskaffa en fastighet. En eventuell tvångsförvaltning kanske inte är något som man tänker på när man går i köptankar. Problemen kan dock snabbt bli rätt många om du avser att ha hyresgäster. 

Fuktproblem är som sagt något du bör kontrollera innan du köper en fastighet. Du bör även kontrollera bostadsytor som är benägna att få problem med fukt och röta. Det är ofta svårt att göra dessa kontroller på egen hand. Ibland är inte ens svaren från besiktningsmännen tillräckliga för att försäkra sig om att bostaden är i gott skick. 

Besiktningsmannen nämnde inte syllbyte före husköpet. Detta var rubriken på en artikel hos en svensk dagstidning som publicerades nyligen. I det här specifika fallet hade besiktningsmännen helt och hållet missat att syllarna var i dåligt skick. Det skulle kosta de nya bostadsägarna cirka 500 000 svenska kronor att åtgärda. 

Fuktproblem kan skapas i olika delar av bostaden. Du bör i ett första steg försäkra dig om att ventilationen är tillräckligt bra. Om du ska köpa en gammal fastighet kommer ventilationen förmodligen vara bristfällig. Det kan vara bra att först kolla på enkla åtgärder som kan förbättra ventilationen. Det kan exempelvis handla om att installera en luftavfuktare eller dylikt i specifika rum. Det kan också handla om att se över otillräcklig isolering.

Problem med otillräcklig isolering tenderar att uppkomma i bostadsytor som man sällan kontrollerar. Det kan exempelvis handla om vinden eller förrådsrum i källaren. Tidsperspektivet är en väldigt viktig faktor när det handlar om fukt. Om du hinner upptäcka fukt i god tid finns det en chans att du kan åtgärda problemet på ett smidigt och billigt sätt. Mögelangripna ytor brukar däremot vara förenat med stora kostnader och mycket arbete.

Konkreta exempel från tidigare fall

I den här artikeln har vi gått igenom flera fastighetsproblem som kan leda till tvångsförvaltning. Fukt i huset kan bli ett stort problem. Vi har även pratat om sylar och fastighetens struktur. Ibland måste det finnas flera problem för att en tvångsförvaltning ska bli aktuell. 

Tyvärr brukar en del fastighetsägare få allt för många chanser på sig för att åtgärda problemen. Hem & Hyra berättade nyligen om en fastighet i Stockholm som har dragits med brister i flera år. Faktum är att hyresgäster rapporterade om stora problem redan 2012. Det handlade bland annat om inomhusluften som både präglades av mögel och kalla temperaturer under vintertid.

Det fanns även problem med insekter och fönsterkarmar som mer eller mindre hade lossnat från sina fästen. En del av dessa problem åtgärdades när myndigheterna påpekade eventuella konsekvenser. För några månader sedan uppmärksammades hyresvärden på att hans fastighet saknade varmvatten. Hyresgästerna fick leva utan varmvatten i cirka 2 månader innan problemet åtgärdades.

Efter detta krävde hyresgästerna att deras fastighet skulle förvaltas av en myndighet. De stora problemen som hade funnits under flera år hade nätt och jämnt åtgärdats. Bristen på varmvatten hade slutligen blivet spiken i kistan.

Trots alla dessa problem bestämde myndigheterna att ägaren fick fortsätta att förvalta sin fastighet. Det ställdes givetvis flera krav på att boendemiljön skulle förbättras. Detta är dock ett viktigt exempel som visar på att man som fastighetsägare får många chanser innan myndigheterna visar på konkret handlingskraft.  

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply