En bil till fӧretaget

Det ӓr nӓstan omӧjligt att fungera i dagens samhӓlle utan en bil, i alla fall nӓr man driver en verksamhet. Ӓven om man bor i en stad med offentlig transport så tar det ofta allt fӧr lång tid att ta sig runt, eller så har man tunga saker att bӓra på. Fӧr de som bor i glesbygden ӓr bil ofta helt enkelt det enda alternativ som finns. Men fӧr att underlӓtta fӧr sig sjӓlv, också ekonomis360-4-leasing-bilkt, så vӓljer många att leasa sin fӧretagsbil.

En fӧrdel med att leasa bil ӓr naturligtvis att man slipper en stӧrre investering. Bilar kostar pengar, och ganska mycket om man vill ha en som fungerar som den ska. Det ӓr inte lӓge fӧr att ligga och mecka under bilen nӓr man egentligen skulle vara på ett kundbesӧk, så en ordentlig bil ӓr ett måste. En leasad bil kan också anvӓndas av flera olika anstӓllda, den ӓr ju bunden till fӧretaget och inte personligen.

Fӧrdelar med att leasa bil

Fӧrutom att man slipper lӓgga ut en stӧrre summa pengar vid ett tillfӓlle så finns det andra fӧrdelar med fӧretagsleasing. Oavsett hur gammal bilen ӓr eller vilken skick den ӓr i så behӧvs det alltid underhåll och reparationer av olika slag. Allt detta tar leasing firman hand om, i princip behӧver man bara ta nyckeln och kӧra. Nӓr det ӓr dags fӧr en ny bil så sӓger man bara ifrån, eller så gott som. Företaget LeasePlan erbjuder företagsleasing i olika former.

Det finns nӓmligen ett antal olika ӧverenskommelser, så man vӓljer en som passar fӧr just ens eget fӧretag. Hur mycket som ska vara inkluderat, eller inte, kan man prata om nӓr man skriver kontraktet. En del ӓr standard men mycket kan man vӓlja till individuellt. Allt beror ju på hur man anvӓnder bilen, varje fӧretag har olika behov och anvӓndningsområden. En del ӓr helt beroende av transport, de anstӓllda reser upp och ner i landet fӧr att besӧka kunder eller hålla seminarer. Andra behӧver en bra bil fӧr att forsla saker, man sӓljer produkter som ska levereras till kunderna. Dessa situationer ӓr inte likadana och leasing avtalet kan behӧva justeras.

Leasa eller kӧpa eget?

Frågan om vad som lӧnar sig kommer alltid upp- ӓr det bӓttre att leasa eller kӧpa en egen bil? Svaret ӓr inte svart eller vitt, utan det beror på. Hur man anvӓnder bilen ӓr en faktor att hålla i åtanke, men ӓven vilken ekonomiska situation man befinner sig i. Med leasing betalar man en viss summa varje månad, vilket kan vara lӓttare ӓn att lӓgga ut mycket på en gång eller sitta med ett banklån. Att slippa tӓnka på reparationer och underhåll kan också vara en fӧrdel fӧr många.

Fӧr de allra flesta lӧnar det sig med fӧretagsleasing, det ӓr ett lӓtt och smidigt sӓtt att ha en bil. Bekymmer och ansvar hålls på ett minimum och man kan istӓllet koncentrera sig på det arbete man har att utfӧra. Detta ӓr anledningen till att så många fӧretag vӓljer att leasa sina bilar.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply