Detta är de skärpta kraven på personalliggare  

Inom vissa yrken är det inte så svårt att hålla reda på personalen. Arbetsplatsen är öppen vissa tider och alla jobbar samma skift. Men inom allt fler branscher har det blivit vanligt med deltid och schemalagd arbetstid. För att kunna hålla reda på vem som jobbar när krävs det ganska bra organisation. Samtidigt är det viktigt att veta vem som är ledig eller sjukskriven, något som gäller för alla företag.

Staten har bestämt att det ska finnas mer kontroll på arbetsplatserna. En personalliggare måste vid alla tillfällen finnas tillgänglig och vara uppdaterad. Om det görs en kontroll ska allt vara i sin ordning. Vem som ska föras in i personalliggaren har nu ändrats, med skärpta krav som sätter större press på arbetsgivaren.

Hjälp att organisera arbetsplatsen

Nu för tiden finns det en app eller ett dataprogram för de flesta behov som ett företag har. Det gör hela processen enklare och smidigare. Även om du gör en del saker för hand kan du låta personalen få del av det genom e-post eller ett enkelt sms. Allt detta har gjort arbetet med att hålla koll på vem som jobbar och när mycket mer effektiv. Time Tjek hjälper dig att ha en smart arbetsordning på företaget.

Det finns många bra arbetsledare som tycker det är jobbigt med allt det administrativa. De är kanske utmärkta förskolelärare som får använda flera timmar av sin dyrbara tid till att göra scheman och liknande uppgifter. Därför kan det verkligen vara till stor hjälp att ha redskap som snabbar på processen. Samtidigt som du uppfyller lagens krav så blir allt också mer korrekt. En elektronisk personalliggare.

Vad säger lagen?

Det är ingenting nytt att du måste kunna visa upp vem som jobbat och när. Staten satsar hela tiden allt större resurser på att hindra svartjobbare och företag som försöker undvika att betala skatter. Samtidigt så ligger det i ditt eget intresse att ha allting under kontroll, speciellt om du inte är närvarande själv under de olika skiften. TV4 rapporterar här om skärpta krav på företag som har personalliggare.

Enligt lag måste du varje dag anteckna namn och personnummer på alla de som jobbar den dagen. När de börjar och när de slutar. Bygg-, frisör- och restaurangbranschen har länge haft detta krav. Nu har det utökats till att inkludera flera yrken, bland annat skönhetsvård och tobaksgrossist. Du måste till och med föra in de som utför olönat arbete, typ praktikanter och släktingar.

De nya reglerna innebär att fler branscher är inkluderade i de som måste använda personalliggare. Men även vem som ska skrivas in har utökats. Nu ska även ägaren samt eventuella familjemedlemmar som hjälper till vara antecknade i liggaren. Barn under 16 år ska också finnas med i registret.

Kontroll över vem som jobbar

Många har klagat över de nya, skärpta reglerna. Inte för att de vill anställa folk svart eller slippa undan skatterna. Men det sätter stor press på mindre företag, speciellt på landsbygden. Här är det normalt att alla drar sitt strå till stacken, både barn och vuxna. Nu kan det dock bli slut på det på grund av de nya reglerna.

Dagens Nyheter skriver här om personalliggare som fått hård kritik. Det finns alltid företag som har problem med nyheter eller som inte trivs så bra med regelverket. Samtidigt är det ganska många som byggt upp sin verksamhet genom att undvika skatter och andra avgifter. För en hel del företagare är det helt enkelt ett accepterat sätt att jobba.

Sedan finns det företag som strävar efter att göra allt som lagen säger. De sköter sin bokföring och redovisningar, betalar in alla avgifter och skatter i tid och sköter sig så att säga rent allmänt. Men allt för stränga lagar kan göra det svårt för dem att gå framåt. De förlorar det spelrum som de haft hittills.

Nyttan av personalliggare

På det stora hela är det bra för alla parter med personalliggare, även om det i vissa fall mest är till för staten. Det är alltid bra att ha kontroll över ditt företag. Att veta vem som är på jobbet och vart dina pengar tar vägen. En duktig chef eller företagare håller hela tiden uppsikt över vad som sker inom verksamheten, och här kan en personalliggare faktiskt vara till hjälp.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply