Därför vilar ett stort ansvar på ekonomichefen

Det är inte alltid så lätt att vara chef. Du har mycket att göra och ett relativt stort ansvar. Som naturligtvis varierar beroende på posten, företaget och hur många du har under dig. Fast det är inte alltid som storleken spelar så stor roll. Verksamhetens natur kan göra det lättare eller svårare att vara chef. På sina ställen är chefen, och speciellt då ekonomichefen, extra involverad i den dagliga ruljangsen. 

Alla förväntar sig något av en chef. Det är trots allt en position som kräver sin man, eller kvinna. Du ska kunna ta ledningen, fatta beslut och vara villig att jobba minst lika hårt som dina medarbetare. Många tycker att det är bra för en chef att ha jobbat med andra saker inom affärsvärlden innan de tar steget fullt ut och blir en ledare. För när du vet hur det är att sitta i växeln, stå vid löpande bandet eller skriva fakturor så kan det hjälpa dig att vara en bra chef. 

Vad gör en ekonomichef?

Det är klart att du mycket väl kan gå direkt till att vara chef. Hur du sköter jobbet är en personlig fråga och det är inte alla som tror på det där med att jobba sig uppåt. Det kan vara bra att ha en känsla för andra och det är lättare om du har jobbat med något annat. Men det är inte alls nödvändigt för att bli den bästa ekonomichefen som företaget någonsin haft. Chefen har budget och personalansvar

Just budgeten är en viktig fråga inom alla verksamheter. Återigen så är det inte storleken som är det allra viktigaste. De som har en generös budget har ofta stora utgifter, så det blir alltid en balans på något sätt. Istället är poängen hur budgeten planeras, hur praktisk och realistisk den är. Och sedan hur pass väl den följs. För du kan ha en perfekt plan, men om du inte kan omvandla det till handling så är det inte mycket värt. Sköter din ekonomi på företaget och ser till att arbetsdagen går. Det är vad en bra chef gör. 

Flera viktiga arbetsuppgifter

En plan eller budget bör vara grundad på verkligheten. Alla kan ha mål eller drömmar, men de blir inte uppfyllda om du inte kopplar samman dem med vad som faktiskt är möjligt. En bra ekonomichef måste därför kunna läsa av siffror. Hen måste kunna förstå vad de olika rapporterna betyder och ställa samman dem till en grund för framtiden. Expressen skriver i den här artikeln om hur ekonomichefen har ett stort ansvar. 

Vanligtvis så delas planer och budgetar upp i olika delar. Dels har du en för företaget som helhet, det är en självklarhet. Men sedan kan varje avdelning ha en delbudget, likaså inom avdelningen kan det finns flera områden där du kan separera ganska rejält. Det är som ett spindelnät av planer och målsättningar. Om alla fullföljer sin del kommer allting att fungera enligt planen eller budgeten. Men som bekant är detta en önskedröm i de allra flesta tillfällen. 

Där kommer återigen chefens skicklighet in i bilden. Om något går fel och budgeten spricker på sina håll är det upp till hen att fixa det. Ta någonstans för att lappa hålen, eller på annat sätt kompensera det som har hänt. Men det kan ju också vara åt andra hållet. En avdelning eller speciellt projekt går oväntat bra. Då gäller det att justera de kortsiktiga planerna så att företaget kan dra nytta av denna utveckling. 

Lita på chefen

Det är alltså uppenbart att en ekonomichef har stort ansvar. Men alla företag är uppbyggda runt en samling med människor som alla har sina speciella uppgifter. Du kan resonera att även städaren är viktig eftersom det inte går att jobba om kontoret är smutsigt. Vad som gör en chef lite extra speciell är att hen har ansvar för flera andra personer eller funktioner. Om en chef fungerar väl och kan sin sak så märks det verkligen av inom verksamheten. Kristianstadsbladet skriver i en artikel om hur ekonomichefen ofta får uttala sig i media. 

Dagens chefer har naturligtvis utbildning och erfarenhet. Mer och mer tyngd läggs på personlighet, psykologi och kommunikation. Företaget ska vara en enhet, ett samarbete mellan olika individer. Ibland kan riktigt bra medarbetare vara starka personligheter med mycket att säga. Chefen måste kunna koppla ihop ett gäng med olika människor till ett team, en grupp som inte bara jobbar tillsammans men också är produktiva.

Hur du blir ekonomichef

Det är vanligt med högskola eller universitetsutbildning för att jobba som ekonomichef. Eftersom det innebär ett stort ansvar måste du kunna fatta egna beslut och vara självständig. För vissa poster krävs det att du är civilekonom eller har tagit examen i företagsekonomi. En del väljer ganska tidigt i sin utbildning vilken inriktning de vill satsa på. Andra börjar först jobba med det de hittar för att sedan steg för steg växa sig in i en roll de trivs med. 

Helt klart handlar jobbet om siffror, så det är något du bör ha ett intresse för. Redovisning, uppställningar och allt annat som måste göras korrekt. Ett sinne för ordning och reda kan därför vara till nytta. Men det är något du märker ganska tidigt, långt innan du nått upp till positionen som ekonomichef. För skillnaden mellan en vanlig ekonom och en chef är förmågan att leda. Du har ju grunden med det operativa arbetet, det är första steget. Sedan gäller det att kunna inspirera och leda andra till att utföra uppgifterna. 

Ett ansvarsfullt jobb

Många gånger är ekonomichefen ansiktet utåt. Hen förklarar varför företaget går bra, eller varför det verkar ha vissa problem. Sedan förväntas chefen komma upp med en lösning på problemet, för ekonomin ligger ju till grund för det mesta i en verksamhet. Om du har tillräckligt med resurser kan du satsa på nya tilltag. Men de resurserna måste tas någonstans ifrån, och först komma in i företaget. Därför är det uppenbart att ekonomichefen har ett ansvarsfullt jobb som verkligen kan göra stor skillnad. En position där du också har chansen att utvecklas och nå dina egna mål.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply