Åtalad man gör comeback under nytt namn

En rättegångsprocess kan ge en person dålig publicitet. Ibland kan det vara omöjligt att återhämta sig, oavsett om det blir en fällande dom eller inte. I dessa fall kan man behöva bryta upp med sitt gamla liv och börja om på nytt. 

Men borde inte samhället respektera rättsväsendet? Om en person har blivit dömd kommer ett straff delas ut. Personen får sedan avtjäna straffet för att sedan återetablera sig i samhället. En del brott är dock inte acceptabla att bli dömda för. Folket kommer i dessa fall ta avstånd från personen, vilket är en demokratisk rättighet.

Om personen däremot har blivit friad borde det inte vara några problem, eller? Tyvärr finns det en misstänksamhet hos stora delar av folket. En friande dom behöver inte bedyra någons oskyldighet. Domstolen kanske istället har kommit fram till att det inte finns tillräckliga bevis. I dessa fall väljer man hellre att fria än att döma.

Medborgarna borde dock acceptera detta. Vårt samhälle vilar nämligen på värderingarna om ett rättvist och pålitligt rättsväsende. Trots detta kommer vi alltid behöva dras med ett visst mått av osäkerhet.

En person som varit igenom en jobbig rättsprocess kan därför behöva byta namn. Detta gäller inte minst för offentliga personer. Utan namnbytet kan det bli omöjligt att få jobb samt möjligheten till att kunna skapa en dräglig vardag.

Det finns duktiga jurister som kan hjälpa människor att få upprättelse. Om du letar efter en duktig jurist kan du googla efter artiklar som uppmärksammar ett gott arbete. Exempelvis: RiVe stod upp för barnen när det verkligen gällde. Detta är bara ett av många exempel där denna byrå har utmärkt sig. 

Fördelar med att byta namn

Det finns mycket att tänka på för den som vill göra karriär. Man måste bygga ett varumärke och det finns mycket att lära om arbetsrätt och förhandling vid nyetablering. Att behöva bekymra sig om att ha ”fel” namn kan kännas som ett onödigt problem.

I dagens informationssamhälle är det enkelt att hitta någons personuppgifter. Många människor skulle nog hävda att det är för enkelt. Enligt gällande lagstiftning får dock vissa sajter tillhandahålla sådan information på deras sajter.

  • Den som byter namn slipper att bli hittad under sitt gamla namn. Dennes identitet hade endast varit en knapptryckning bort. Lägg därtill att man också hade kunnat hitta annan känslig information, exempelvis om andra personer på samma adress eller bolagsinnehav.
  • Dessa sajter ger däremot inte information om gamla namn. Man skulle därför kunna säga att man nästan byter identitet. Det bör dock tilläggas att man kan kontakta Skatteverket och fråga om en viss person har bytt namn.
  • Detta är inte möjligt om någon har skyddad identitet. Man kan därför konstatera att det finns en tydlig skillnad mellan dessa två alternativ. Samtidigt bör det tilläggas att det inte är enkelt att få skyddad identitet. Man måste uppfylla ett visst antal kriterier för att detta ska vara möjligt.

Men kan man verkligen byta namn hursomhelst? Det brukar inte vara några problem att få igenom ett byte. Skatteverket kan dock ha något att säga till om. Ibland godkänner de inte nya namn.

Det kan exempelvis handla om namn som har ett otydligt syfte, eller att de kan uppfattas som stötande. I grund och botten kan man tycka att det är konstigt att man inte får bestämma själv. Samtidigt är det bra att det finns en myndighet som har en åsikt inom ämnet.

Hur ska lagarna vara utformade?

Det finns förmodligen två sidor som är relevanta gällande namnbyte. Den första faktorn berör tillgången till information. Ska våra personuppgifter finnas tillgängliga på nätet? Detta är en svår fråga som berör många samhällsområden. Som det ser ut idag har vår regering valt att inte lyfta frågan. 

Det verkar som att det finns andra frågor som de anser vara viktigare. Den här artikeln i Dagens Juridik tar upp förslaget om en lagändring för ett starkare totalförsvar.

Just försvar, skola och immigration tenderar att vara de mest debatterade frågorna. Integritet för enskilda medborgare diskuteras ibland inom området för IT-frågor. Det är dock en känslig debatt, vilket har gjort att man sällan diskuterar enskilda individers integritet.

Som privatperson får man därför vända sig till Skatteverket om man vill ha ett nytt namn. Hoppet ligger i att de accepterar ens ansökan. Man kan visserligen överklaga till vissa statliga instanser om man skulle bli nekad. Samtidigt är detta ett problem för en person som är i akut behov av anonymitet.

Om man måste behålla sitt namn blir det svårare att påbörja ett nytt liv. Man skulle kunna flytta utomlands och skriva ut sig från Sverige. I dessa fall brukar sajterna ta bort dig från deras register. 

Du skulle också kunna kontakta sajtägarna för att se om de kan ta bort dina uppgifter. Det är dock långt ifrån säkert att de går med på ditt önskemål. De får sannolikt flera sådana mejl varje vecka.

Samtidigt kanske det finns andra sajter som har använt ditt namn i olika sammanhang. De kanske går med på att ta bort ditt namn om du förklarar för dem vad det skulle betyda för dig. Mycket handlar dock om dessa sidors seriositet. 

Negativa konsekvenser för samhället

Åtalad man startar nytt företag under annat namn. Läs artikeln i Breakit. Vissa människor verkar endast vilja byta namn för att kunna slippa ta ansvaret för sina handlingar. Ibland kan det vara berättigat om det gäller ett gammalt brott.

I andra fall kan det handla om bedrägeri eller liknande verksamhet. Eventuella nya affärspartners vill med stor sannolikhet inte göra affär med en person som är dömd för detta, oavsett om hen har avtjänat sitt straff eller inte.

Moralen i allt detta är inte helt enkel att fastställa. Rättsväsendet vill att människor ska få en andra chans. Många medborgare värderar dock deras egen säkerhet mer. I dessa fall kan dessa medborgare bli lurade av en person som har bytt namn. 

Vi har i vilket fall gått igenom svårigheterna med att byta identitet i den här artikeln. Det är inte en enkel uppgift, och den process som det innebär kräver både framförhållning och tålamod.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply