Assistansersättning och stöd till autistiska barn

103-4-familj-med-autistiskt-barnAutism är ett samlat namn för en rad olika störningar eller problem. Den ena situationen är inte den andra lik, men alla har särskilda behov som måste tillgodoses. Något som de flesta sliter med är att ta in information eller kommunicera med andra människor. Detta kan göra skolgången komplicerad, till exempel. Men det behövs egentligen inte så mycket assistans för att autistiska barn ska klara sig relativt bra.  

Som tur är så finns det vissa anordningar för att ge familjer med autistiska barn stöd och hjälp. För att kunna få det måste barnet ha behov av mer än 20 timmar med hjälp varje vecka. Med tanke på vad autism innebär så kommer man snabbt upp till detta nummer. De största problemen brukar ligga inom socialt samspel och kommunikation, i kombination med djupa mönster och repeterande uppförande.

Den bästa hjälpen som finns

Att få stöd för autistiska barn kan inkludera olika saker. Läs mer om stöd för handikappade barn hos TRF Assistans. Deras filosofi är att alla har rätt till ett värdigt liv och deras personal är instruerad för att kunna uppfylla detta. Eftersom alla barn är olika, och speciellt inom det autistiska spektrat, så måste det handla om individuell utvärdering och assistans.

Vad den bästa hjälpen är kan alltså variera. Barnets ålder och övriga kapacitet spelar även en viktig roll. Vissa barn går i en vanlig skola, något de kan klara av tack vare det stöd de får. Andra går i särskola men behöver kanske hjälp med andra praktiska saker. Mer info om stöd till föräldrar med autistiska barn kan ni läsa på den här hemsidan.

Handikappade i samhället

Hur man bemöts i olika situationer kan variera, det är ofta inte lätt att vara ett autistiskt barn eller familjemedlem. Själva syndromet gör redan att familjerna kämpar för att ha en någorlunda normal vardag, men ibland kan folks attityd göra det värre. Autism är något som inte syns utanpå, men som kräver en hel del stöd och assistans. Ett problem har varit felaktiga ansökningar. Läs mer om det ökade assistansfusket http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2509950-antalet-anmalda-for-assistansfusk-fordubblat, vilket tyvärr påverkar situationen också för de som verkligen behöver det. Tack vare assistansersättning och stöd kan autistiska barn klara av det mesta här i livet, det ger dem den stabilitet och struktur som de fungerar bäst med. Vare sig de går i särskola eller en vanlig klass så har de rätt till skolgång, och hjälp till att ha ett fungerande social liv.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply