Monthly Archives: March 2021

Glesbygden förlorar sina tandläkare

De senaste åren har staten satsat mycket på glesbygden. Bland annat har arbetet med att ge alla hushåll ett väl fungerande internet prioriterats. Men även om många vill bo kvar och jobba där så har det blivit allt svårare med … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Fotografier överlevde flera år på havets djup

Människan har alltid haft ett behov av att dokumentera sitt liv. Att bevara minnen och berätta om saker som har skett. I början så var det hällristningar eller bilder inne i grottor. Vartefter som de lärde sig nya tekniker så … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment