Fukt i huset kan leda till tvångsförvaltning

I Sverige finns det många lagar och regler som främjar en god boendemiljö. En fastighetsägare kan endast hyra ut lägenhet och rum om fastigheten uppfyller dessa kriterier. I värsta fall kan fastighetsägaren bli av med sin fastighet om eventuella problem inte åtgärdas.  

Fukt är ett exempel på ett problem som kan leda till stora konsekvenser. Fukt för nämligen ofta med sig mögel, som i sin tur skapar en farlig bostadsmiljö. En bristfällig fastighetsstruktur är en annan faktor som kan leda till en farlig boendemiljö. Det är exempelvis Viktigt att byta syll för en stadig grund.

Tvångsförvaltningens konsekvenser

Vilka fastigheter kan tvångsförvaltas? Det handlar främst om fastigheter som används till bostadsuthyrning. En myndighet kommer att ta över fastigheten om det finns ett beslut om tvångsförvaltning.

 • Fukt kan som vi redan har nämnt vara en anledning till tvångsförvaltning. Fuktproblemet ska dock ha funnits under en relativt lång tid för att detta ska bli aktuellt. Fastighetsägaren får därmed flera chanser på sig att åtgärda ett fukt- eller mögelproblem. 
 • Bostadens skick är inte alltid en relevant faktor inom den här diskussionen. En nybyggd fastighet tillhandahåller ofta moderna lägenheter till sina hyresgäster. En gammal fastighet kan i sin tur ha lägenheter med gammal standard. Det viktiga är att fastigheterna uppfyller de krav som finns på exempelvis luftmiljö i lägenheterna. En gammal fastighet kan således inte hamna i en riskzon för att lägenheterna inte har renoverats på länge.
 • Fukt i hyreslägenheter är dessvärre ett relativt vanligt problem. Miljöförvaltningen i olika kommuner brukar få in rätt många anmälningar per år gällande detta. Det finns dessvärre inte ett gemensamt ramverk över de fastigheter som kan bli föremål för tvångsförvaltning på grund av fuktproblem.
 • Syl i grunden är inte det vanligaste skälet till att luftmiljön förändras. Dålig ventilation är ett av de vanligaste problemen. Att ordna med bättre ventilation kan dessvärre vara en kostsam lösning. Många fastighetsägare försöker undvika detta. Man ger istället råd till hyresgästerna hur de kan förbättra luftmiljön. 
 • En annan vanlig anledning till en försämrad luftmiljö är gamla fönster. Många fönster har till och med hål i karmarna som gör det svårt att reglera temperaturen. Att byta fönster är i likhet med ventilationen en kostsam historia. 

Ventilation och fukt är två områden som är svåra att hantera. De enkla lösningarna tenderar endast att fungera under en kort tidsperiod. Du kan klicka här för mer information gällande långsiktiga lösningar.

Hur du ska tänka när du själv köper en fastighet

Det finns många saker att tänka på när du själv ska införskaffa en fastighet. En eventuell tvångsförvaltning kanske inte är något som man tänker på när man går i köptankar. Problemen kan dock snabbt bli rätt många om du avser att ha hyresgäster. 

Fuktproblem är som sagt något du bör kontrollera innan du köper en fastighet. Du bör även kontrollera bostadsytor som är benägna att få problem med fukt och röta. Det är ofta svårt att göra dessa kontroller på egen hand. Ibland är inte ens svaren från besiktningsmännen tillräckliga för att försäkra sig om att bostaden är i gott skick. 

Besiktningsmannen nämnde inte syllbyte före husköpet. Detta var rubriken på en artikel hos en svensk dagstidning som publicerades nyligen. I det här specifika fallet hade besiktningsmännen helt och hållet missat att syllarna var i dåligt skick. Det skulle kosta de nya bostadsägarna cirka 500 000 svenska kronor att åtgärda. 

Fuktproblem kan skapas i olika delar av bostaden. Du bör i ett första steg försäkra dig om att ventilationen är tillräckligt bra. Om du ska köpa en gammal fastighet kommer ventilationen förmodligen vara bristfällig. Det kan vara bra att först kolla på enkla åtgärder som kan förbättra ventilationen. Det kan exempelvis handla om att installera en luftavfuktare eller dylikt i specifika rum. Det kan också handla om att se över otillräcklig isolering.

Problem med otillräcklig isolering tenderar att uppkomma i bostadsytor som man sällan kontrollerar. Det kan exempelvis handla om vinden eller förrådsrum i källaren. Tidsperspektivet är en väldigt viktig faktor när det handlar om fukt. Om du hinner upptäcka fukt i god tid finns det en chans att du kan åtgärda problemet på ett smidigt och billigt sätt. Mögelangripna ytor brukar däremot vara förenat med stora kostnader och mycket arbete.

Konkreta exempel från tidigare fall

I den här artikeln har vi gått igenom flera fastighetsproblem som kan leda till tvångsförvaltning. Fukt i huset kan bli ett stort problem. Vi har även pratat om sylar och fastighetens struktur. Ibland måste det finnas flera problem för att en tvångsförvaltning ska bli aktuell. 

Tyvärr brukar en del fastighetsägare få allt för många chanser på sig för att åtgärda problemen. Hem & Hyra berättade nyligen om en fastighet i Stockholm som har dragits med brister i flera år. Faktum är att hyresgäster rapporterade om stora problem redan 2012. Det handlade bland annat om inomhusluften som både präglades av mögel och kalla temperaturer under vintertid.

Det fanns även problem med insekter och fönsterkarmar som mer eller mindre hade lossnat från sina fästen. En del av dessa problem åtgärdades när myndigheterna påpekade eventuella konsekvenser. För några månader sedan uppmärksammades hyresvärden på att hans fastighet saknade varmvatten. Hyresgästerna fick leva utan varmvatten i cirka 2 månader innan problemet åtgärdades.

Efter detta krävde hyresgästerna att deras fastighet skulle förvaltas av en myndighet. De stora problemen som hade funnits under flera år hade nätt och jämnt åtgärdats. Bristen på varmvatten hade slutligen blivet spiken i kistan.

Trots alla dessa problem bestämde myndigheterna att ägaren fick fortsätta att förvalta sin fastighet. Det ställdes givetvis flera krav på att boendemiljön skulle förbättras. Detta är dock ett viktigt exempel som visar på att man som fastighetsägare får många chanser innan myndigheterna visar på konkret handlingskraft.  

Posted in Allmänt | Leave a comment

När ska påsken firas?

Påsken firas på olika datum. Detta datum infaller dock alltid på en söndag under mars eller april. Anledningen till de olika datumen grundar sig i den kristna tron. Kristendomen följer nämligen månen och det man kallar för vårdagsutjämningen. 

De senaste åren har vi firat påsk i april. Det har nästan blivit en vana att ta för givet att högtidshelgen alltid infaller under april. Vi tenderar däremot att underprioritera påsken och dess olika datum. Samtidigt är vi helt medvetna om att julafton alltid infaller den 24 december. 

Hur du förbereder de kommande högtidshelgerna

Mellan 2020 och 2023 kommer högtidshelgen att ske i april. 2020 års firande sker den 12 april, 2021 sker 4 april, 2022 sker 17 april och 2023 sker 9 april. Du kan planera ditt eget firande efter dessa olika datum. Det kan vara en bra idé att börja med pyntandet redan i mars. Du kommer då ha gott om tid på dig att förbereda allting. 

 • Det är alltid bra att kolla efter Pynt till påsken för alla smaker. Vissa människor tenderar att prioritera de ljusa färgerna som är synonyma med påsken och våren. Andra människor gillar att lägga mer tid på att förbereda maten. Vi har nämligen en lång mattradition i Sverige som kan förknippas med påsken.
 • Om du har barn är det verkligen en bra idé att förbereda firandet i god tid. Barnen tenderar att älska högtidshelgen och allt som hör den till. Du kan exempelvis förbereda påskägg som barnen sedan får leta efter. 
 • Barnen brukar älska att pyssla. Påsken är en utmärkt högtid för detta ändamål. Du kan ha som mål att försöka skapa hälften av allt pynt på egen hand. På så sätt kan du både spara pengar och aktivera dina barn.
 • Om du är lite extra kreativ kan du skapa pynt med saker som du redan har i hemmet. Du kan exempelvis använda gamla papper som du målar i ljusa färger. Du kan klippa ut olika påskrelaterade figurer från ett vanligt A4-papper. Detta kan vara lite svårt i början. Med hjälp av barnen kommer du dock säkerligen kunna få fram ett bra resultat.

Miljömedvetet firande 

Som vi redan har nämnt kommer du kunna planera ditt eget firande efter de kommande datumen. Det gäller även att ta den här extra tiden till att reflektera över dina konsumtionsvanor. Påsken bör inte vara synonymt med ett firande som skadar vår omgivning. 

Syntetiska fjädrar är det allra senaste när det kommer till firandet av högtidshelgen. Vi har med åren blivit mer klimatsmarta och bättre på att respektera djurens rättigheter. Majoriteten av de fjädrar som vi tidigare använde oss av var nämligen på bekostnad av djuren. Rapporter har visat hur fjädrarna rycktes från fåglarna utan bedövning eller dylikt. Vi vill kunna fira högtidshelgen utan att djur kommer till skada. Det är därför en mycket god idé att köpa syntetiska fjädrar.

En annan viktig faktor är importen av varor från andra delar av världen. Fjädrar brukar vi i regel importera från Amerika. Detta skapar en onödig påverkan på klimatet och miljön. Det är alltid bättre att köpa närproducerade varor. Lägg därtill att det inte är särskilt enkelt att kontrollera hur djuren har det i andra länder. 

Vår matkultur tenderar att förändras. Detta gäller inte minst för högtidshelger. Det har länge varit populärt att både konsumera och måla ägg. En del målade ägg konsumerar vi inte alls under påsken. Vi använder istället dessa ägg till prydnad.

Detta är ett problem ur flera perspektiv. Hönsuppfödning och liknande verksamhet sker inte alltid under goda förhållanden. Om vi bara ska använda ägg till prydnad är det inte hållbart ur något perspektiv. Du kan istället köpa veganägg. Dessa ägg ser ut som vanliga ägg och de lämpar sig därmed alldeles utmärkt för påskfirandet.

Historiskt perspektiv gällande påsken

Det är Intressant att se vilket datum som påsken firas varje år. Detta gör oss mer medvetna om vår kristna historia. Jordens bana runt solen påverkar de olika datumen. Ibland har vi även något som kallas för skottår. Detta förskjuter datumet ytterligare. 

Det religiösa perspektivet kretsar kring Jesus död och återuppståndelse. När man skulle bestämma ett exakt datum för detta krockade kristendomen med den judiska tron. Jesus är nämligen en viktig frontfigur i båda religionerna. De tidiga följarna av kristendomen bestämde därför ett annat datum för att förhindra att man firade under samma datum.

Man kan fråga sig hur relevant detta är i Sverige år 2020? Faktum är att vi inte tenderar att anamma vår kristna kulturbakgrund. Det är dock viktigt att poängtera att vår kultur är byggd på kristna värderingar. Detta är ett faktum som inte går att bortse ifrån, oavsett hur sekulariserade vi anser oss vara. 

Påsken behöver inte heller vara synonymt med religion. Vi har med åren utvecklat våra egna traditioner. Detta inkluderar bland annat påskkäringar, pyssel och unika maträtter. Förmodligen skulle vi rösta för ett fortsatt firande vid en eventuell folkomröstning.

Det faktum att påsken innefattar två röda dagar gör högtiden ännu viktigare. Dessa röda dagar är ett utmärkt tillfälle för att slappna av och vara med nära och kära. Lägg därtill att nästan alla länder i Europa också har röda dagar kring högtidshelgen. Det handlar med andra ord om en samhörighet med de andra länderna i den Europeiska unionen. Om vi vill ändra våra helgdagar måste vi först konsultera med EU. 

Kommunernas ansvar för en hållbar påsk

Sveriges Radio berättar om kommunerna som pyntar med syntetiska fjädrar. Detta har tagits emot med beröm av medborgarna. Man hyllar bland annat det faktum att kommunerna föregår med gott exempel. Detta kan sedan medborgarna ta efter i sina egna hem.

I många kommuner i norra Sverige uppskattar medborgarna påskpyntet extra mycket. Norra Sverige karaktäriseras av långa och kalla vintrar. Det ljusa påskpyntet är därför ett väldigt välkommet inslag i stadsbilden. Pyntet vittnar om att ljusare tider är på ingång, trots att snön ofta finns kvar. 

Det har länge varit en viktig fråga gällande hur mycket kommunerna ska spendera på högtidshelger. De allra flesta medborgarna verkar vilja ha någon form av pynt i deras städer. De vill dock inte att det ska kosta för mycket. Med tiden har medborgarna dessutom blivit medvetna om klimatpåverkan och dylikt.

Det är nu viktigt att kommunerna pyntar på ett hållbart sätt. Som vi redan har nämnt i den här artikeln behöver detta inte kosta extra mycket pengar. Ibland kan det till och med vara godtagbart med högre kostnader om det minimerar klimatpåverkan.

Det kan även vara godtagbart med högre kostnader om pyntandet inte sker på djurens bekostnad. Det bör vara en självklarhet att djuren inte kommer till skada till följd av kommunens firande. Risken finns dock, speciellt när en del kommuner bjuder medarbetarna på påskbord. Det förekommer även familjeaktiviteter som ibland kan innefatta målning av riktiga ägg och dylikt. 

Posted in Allmänt | Leave a comment

Varför du bör stå och jobba

Dygnets alla timmar räcker sällan till. När vi kommer hem från jobbet vill vi ofta bara kunna slappa. Många tränar på luncherna för att spara tid. Kontorsarbeten är sällan synonymt med fysiskt arbete. Du kan dock få lite nyttig motion även när du jobbar.

Att stå upp och jobba har många fördelar. Tillgång till Höjbara skrivbord gör att du jobbar bättre. Du förbränner även mer kalorier än om du sitter. Du bör dock inte nöja dig med att bara stå. Att kontinuerligt göra små träningsövningar gör att du både mår bättre och får lite träning.

Träna på arbetsplatsen

Att ha en gamnacke är sällan något att eftersträva. Har du en dålig hållning kommer du med stor sannolikhet få en konstigt böjd nacke. Som tur är kan du göra övningar dagligen på jobbet för att förhindra detta.

 • Du kan exempelvis ställa dig cirka en meter från ditt kontorsbord. Du kan sedan lägga händerna på bordet och böja dig framåt. Detta gör så att dina axlar hamnar i rätt position, d.v.s. bakom kroppen. Detta ger dig lite träning och du förhindrar arbetsrelaterade skador.
 • Du kan även med fördel göra lite klassiska knäböj. Den här övningen tillåter benen att jobba medan du upprätthåller en god hållning. Stå ungefär axelbrett med benen och böj dig ner så att din bakdel nästan nuddar golvet. Överdelen av kroppen ska vara helt rak. Armarna ska under hela övningen sträckas framför kroppen i axelhöjd. Du kan exempelvis göra 20 knäböj varje timme.
 • Om du har en sjal eller dylikt kan du använda denna för att sträcka ut ordentligt. Håll den i varsin hand med en axelbreds mellanrum. Sträck sedan ut kroppen från stående position så mycket du kan. Du kan med fördel variera vinkel från den ena sidan till den andra.
 • Armhävningar fungerar alltid. Det är en fantastisk basövning som tillåter dig att spänna hela kroppen. Du kan även göra armhävningar på en väldigt liten yta. Orkar du inte göra hela armhävningar? Då kan du ha knäna i backen. Huvudsaken är att du spänner hela kroppen så rakt du kan.

Alla dessa övningar kan kombineras med att arbeta ståendes. Har du inte ett höjbart bord? Ergoff är ledande på marknaden. Du hittar säkerligen ett bra alternativ för just dig.

Att kunna välja och fördelar med att jobba ståendes

Välj om du vill sitta eller stå på jobbet – detta är en mening som varje arbetsgivare borde säga till sina anställda under deras första dag. Att sitta emellanåt är givetvis inte farligt. Statistiskt sett bör du dock stå upp så mycket som möjligt.

 • Vi människor är i grunden jägare. Vår kraftigt förändrade livsstil är något helt nytt för människokroppen. Hur påverkar detta dig? Studier har visat att vi inte motionerar tillräckligt. Detta kan på sikt leda till allvarliga sjukdomar och en försämrad livskvalitet.
 • Den största anledningen till att stå på jobbet är att det är bra för din figur. Det är även en fråga om vårt humör och vår energi. Om du sitter dagligen på ditt arbete är det osannolikt att du får energi till att göra träningsövningar vid arbetsstationen. Om du däremot redan står upp så är det mer sannolikt att du håller igång och känner större lust att utföra dina träningsövningar.
 • Studier har visat att du genom att stå upp ökar din förmåga att fokusera. En kropp i rörelse innebär nämligen en rad olika effekter på hjärnan. Du blir bland annat gladare och mer produktiv.
 • Vi har redan varit inne på kaloriförbränning i den här artikeln. Det ska dock tilläggas att du inte förbränner jättemycket kalorier genom att stå upp. Sett ur ett långt perspektiv, exempelvis per månad, förbränner du cirka 4000 kalorier. Då kan tilläggas att det genomsnittliga dagsintaget av kalorier ligger på 2000 till 2500 kalorier per dag. 
 • Du minskar även risken för att drabbas av några av de kontorsrelaterade arbetsskadorna. Ett exempel är ryggproblem. Detta förutsätter dock att du fokuserar på att stå med rak rygg.

När du vill sitta på jobbet

Det finns dock stunder när vi vill sitta på jobbet. Då är det alltid bra att ha En helt fantastisk ergonomisk kontorsstol som förhindrar många krämpor. Stolen ska vara konstruerad på ett sådant sätt att den stödjer din rygg. Dina armbågar ska även få stöd, samtidigt som du kan höja och sänka stöden för att du bekvämt ska kunna stödja dina armbågar mot arbetsstationen.

Ergonomiska möbler är dock en relativt ny företeelse. Forskningen går dock hela tiden framåt. Detta gör att du är i behov av att byta möbler med jämna mellanrum. Är du anställd ska du inte vara rädd för att fråga om en ny stol eller dylikt. Detta bör vara viktigt för arbetsgivaren på grund av att det handlar om ditt välmående på jobbet. Om du är en arbetsgivare bör du se detta som något självklart. Det är bland de bästa investeringarna du kan göra i dina anställda.

Förändra din arbetsposition

En del forskare är kritiska gällande fördelarna med att stå upp på jobbet. De menar exempelvis att kaloriförbrukningen är marginell och att det inte gör en särskilt stor skillnad. Samma forskare vidhåller dock att man bör förändra sin arbetsställning kontinuerligt under dagen.

I den här artikeln har vi dock främst fokuserat på andra fördelar med att stå upp. Vi har bland annat lyft fördelar relaterat till kroppens hållning och de ökade chanserna att genomföra träningsövningar. Vi har även lyft vikten av att förändra din arbetsställning samtidigt som du tar chansen att sträcka ut.

Vissa arbetstagare kanske inte har ett behov av att stå upp på jobbet. Det kan handla om personer som tränar kontinuerligt och som istället ser kontorstiden som en tid att vila upp sig. Det kan även handla om personer som har ett handikapp, som gör att de inte kan stå upp eller att de inte orkar stå upp.

Vi kan nog dock enas om att möjligheterna till att både stå och sitta bör finns för varje arbetstagare. Vi kan även konstatera att det är lätt att hamna i en livsstil där man rör sig för lite. Genom att stå på jobbet skapar man i vilket fall en god vana. 

Posted in Allmänt | Leave a comment

Vissa personer älskar att städa

Städa, städa varje fredag och så varje jul. Det tycker jag är kul. Så låter den populära sången från Pippi Långström. Men det är inte många som tycker det är så kul att städa varje fredag efter en lång och hektisk vecka på jobbet. Lördag morgon är inte heller så populärt, för då är det ofta något att göra med barnen. Egentligen är det inte så många som tycker om att städa över huvud taget. Det är helt enkelt ett nödvändigt ont. 

Det är klart att det finns undantag från varje regel. Vissa bara älskar att städa, vilket naturligtvis är bäst för dem. Men annars så finns det en del tricks för att du ska klara dig undan eller i alla förenkla denna viktiga syssla. För att det ska vara rent och fin är en självklarhet. Annars blir det både ohälsosamt och otrevligt. 

Viktigt med rena omgivningar

På jobbet är det en självklarhet att ha någon som tar hand om städningen. Du förväntar dig att kontoret ska vara skinande rent redan när du kommer in. Alternativt har vissa företag någon som jobbar samtidigt med alla andra, och då får du flytta lite på dig vid behov. Om det inte är rent så brukar det alltid vara någon som är snabb på att klaga. För ingen tycker om en smutsig arbetsmiljö. 

Det samma gäller hemmet, men här är det lite knepigare. För om det inte är rent så måste du klaga på dig själv. Efter att du tjatat på din partner och barnen om att de inte drar sin del av lasset, så klart. För att slippa det här, och för att inte behöva städa varje fredag, så har allt fler insett värdet av att anlita en utomstående för att ta hand om renhållet. Med hemstäd i Uppsala får du mer tid över till dig själv. 

De allra bästa sakerna här i livet

När du har mer tid över för dig själv så kanske du kan ta en kurs. Om du slipper städningen så är det ju inte bara tid som lösgörs. Du får också mer energi och ork, även efter en lång dag på kontoret. Andra tycker det är skönt att bara sitta och vila i soffan. Dricka ett glas vin och se på nyheterna. Eller så har du äntligen tid att laga något lite speciellt till middagen. Pröva ett av recepten som du sett på TV. 

Sedan finns det folk som faktiskt tycker om att städa. Även om de har någon som gör det värsta så föredrar de att städa lite själva också. Det har blivit vanligt att anlita någon för storstädning, kanske inför högtiderna i december eller fram emot vårkanten. Sådana saker är lättare att hoppa över själv. Men den vanliga städningen är en annan femma. Kändis i Uppsala älskar att städa

En ren miljö till nytta för alla

Det är inte bara människor som trivs när det är rent. Även djuren mår bra av en sund miljö. Vissa arter som varit på gränsen till utrotningshotade har återvänt när föroreningarna stoppats. Du kan göra mycket för att hålla naturen ren själv. Lika gärna som du inte kastar papper på golvet hemma i vardagsrummet så ska du ta med dig allt skräp hem från skogen. Nu ökar antalet unika fjärilar i Uppsala

Så i princip kan man säga att alla varelser vill ha det rent omkring sig. Vad som är rent kanske kan variera, det är inte alla som har samma åsikt där. Men egentligen så är det en fråga om att döda bakterier. En del är bra att ha, det ska inte vara sterilt i den daglig miljön. När de förökar sig så är det dock lätt att bli sjuk. Om du tar prover i badrum eller runt ventilationsutsläpp så kommer du att bli förvånad över att det du trodde var rent egentligen inte alls är det. 

Så det gäller att hålla efter med städningen och inte låta den komma efter. Det är så lätt att hoppa över den där dammsugningen eller bara tvätta vissa golvytor. Om du tycker det är tråkigt eller känner att du inte riktigt har ork och tid så är det bara att ringa efter hjälp. Idag är det vanligt med hemstädning och du kan få bra priser. Eftersom RUT-avdraget också tillämpas på dessa tjänster så blir det ännu billigare. 

Rent och fint överallt

Det du får igen av att planera din städning är ovärderligt. Du måste inte göra allting själv, men se till att det blir gjort. Ofta kan proffsen göra det så mycket bättre än du också, för de har både utbildning och de rätta redskapen. Att skapa trivsel och en sund miljö har aldrig varit så lätt som nu. Så du kan fortsätta städa varje fredag och inför julen om du tycker om det. Men annars så är det bara att lägga ut det på en städfirma. 

Posted in Allmänt | Leave a comment

Därför vilar ett stort ansvar på ekonomichefen

Det är inte alltid så lätt att vara chef. Du har mycket att göra och ett relativt stort ansvar. Som naturligtvis varierar beroende på posten, företaget och hur många du har under dig. Fast det är inte alltid som storleken spelar så stor roll. Verksamhetens natur kan göra det lättare eller svårare att vara chef. På sina ställen är chefen, och speciellt då ekonomichefen, extra involverad i den dagliga ruljangsen. 

Alla förväntar sig något av en chef. Det är trots allt en position som kräver sin man, eller kvinna. Du ska kunna ta ledningen, fatta beslut och vara villig att jobba minst lika hårt som dina medarbetare. Många tycker att det är bra för en chef att ha jobbat med andra saker inom affärsvärlden innan de tar steget fullt ut och blir en ledare. För när du vet hur det är att sitta i växeln, stå vid löpande bandet eller skriva fakturor så kan det hjälpa dig att vara en bra chef. 

Vad gör en ekonomichef?

Det är klart att du mycket väl kan gå direkt till att vara chef. Hur du sköter jobbet är en personlig fråga och det är inte alla som tror på det där med att jobba sig uppåt. Det kan vara bra att ha en känsla för andra och det är lättare om du har jobbat med något annat. Men det är inte alls nödvändigt för att bli den bästa ekonomichefen som företaget någonsin haft. Chefen har budget och personalansvar

Just budgeten är en viktig fråga inom alla verksamheter. Återigen så är det inte storleken som är det allra viktigaste. De som har en generös budget har ofta stora utgifter, så det blir alltid en balans på något sätt. Istället är poängen hur budgeten planeras, hur praktisk och realistisk den är. Och sedan hur pass väl den följs. För du kan ha en perfekt plan, men om du inte kan omvandla det till handling så är det inte mycket värt. Sköter din ekonomi på företaget och ser till att arbetsdagen går. Det är vad en bra chef gör. 

Flera viktiga arbetsuppgifter

En plan eller budget bör vara grundad på verkligheten. Alla kan ha mål eller drömmar, men de blir inte uppfyllda om du inte kopplar samman dem med vad som faktiskt är möjligt. En bra ekonomichef måste därför kunna läsa av siffror. Hen måste kunna förstå vad de olika rapporterna betyder och ställa samman dem till en grund för framtiden. Expressen skriver i den här artikeln om hur ekonomichefen har ett stort ansvar. 

Vanligtvis så delas planer och budgetar upp i olika delar. Dels har du en för företaget som helhet, det är en självklarhet. Men sedan kan varje avdelning ha en delbudget, likaså inom avdelningen kan det finns flera områden där du kan separera ganska rejält. Det är som ett spindelnät av planer och målsättningar. Om alla fullföljer sin del kommer allting att fungera enligt planen eller budgeten. Men som bekant är detta en önskedröm i de allra flesta tillfällen. 

Där kommer återigen chefens skicklighet in i bilden. Om något går fel och budgeten spricker på sina håll är det upp till hen att fixa det. Ta någonstans för att lappa hålen, eller på annat sätt kompensera det som har hänt. Men det kan ju också vara åt andra hållet. En avdelning eller speciellt projekt går oväntat bra. Då gäller det att justera de kortsiktiga planerna så att företaget kan dra nytta av denna utveckling. 

Lita på chefen

Det är alltså uppenbart att en ekonomichef har stort ansvar. Men alla företag är uppbyggda runt en samling med människor som alla har sina speciella uppgifter. Du kan resonera att även städaren är viktig eftersom det inte går att jobba om kontoret är smutsigt. Vad som gör en chef lite extra speciell är att hen har ansvar för flera andra personer eller funktioner. Om en chef fungerar väl och kan sin sak så märks det verkligen av inom verksamheten. Kristianstadsbladet skriver i en artikel om hur ekonomichefen ofta får uttala sig i media. 

Dagens chefer har naturligtvis utbildning och erfarenhet. Mer och mer tyngd läggs på personlighet, psykologi och kommunikation. Företaget ska vara en enhet, ett samarbete mellan olika individer. Ibland kan riktigt bra medarbetare vara starka personligheter med mycket att säga. Chefen måste kunna koppla ihop ett gäng med olika människor till ett team, en grupp som inte bara jobbar tillsammans men också är produktiva.

Hur du blir ekonomichef

Det är vanligt med högskola eller universitetsutbildning för att jobba som ekonomichef. Eftersom det innebär ett stort ansvar måste du kunna fatta egna beslut och vara självständig. För vissa poster krävs det att du är civilekonom eller har tagit examen i företagsekonomi. En del väljer ganska tidigt i sin utbildning vilken inriktning de vill satsa på. Andra börjar först jobba med det de hittar för att sedan steg för steg växa sig in i en roll de trivs med. 

Helt klart handlar jobbet om siffror, så det är något du bör ha ett intresse för. Redovisning, uppställningar och allt annat som måste göras korrekt. Ett sinne för ordning och reda kan därför vara till nytta. Men det är något du märker ganska tidigt, långt innan du nått upp till positionen som ekonomichef. För skillnaden mellan en vanlig ekonom och en chef är förmågan att leda. Du har ju grunden med det operativa arbetet, det är första steget. Sedan gäller det att kunna inspirera och leda andra till att utföra uppgifterna. 

Ett ansvarsfullt jobb

Många gånger är ekonomichefen ansiktet utåt. Hen förklarar varför företaget går bra, eller varför det verkar ha vissa problem. Sedan förväntas chefen komma upp med en lösning på problemet, för ekonomin ligger ju till grund för det mesta i en verksamhet. Om du har tillräckligt med resurser kan du satsa på nya tilltag. Men de resurserna måste tas någonstans ifrån, och först komma in i företaget. Därför är det uppenbart att ekonomichefen har ett ansvarsfullt jobb som verkligen kan göra stor skillnad. En position där du också har chansen att utvecklas och nå dina egna mål.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Så ser drömhusen för semestern ut i Spanien

Efter en lång vinter är alla redo för lite semester. Du vill ladda batterierna och verkligen vila upp dig. Och det är något som alla förtjänar. Till och med barnen är trötta när skolan slutar i juni. Därför är det viktigt att planera semestern noga så att du verkligen får med dig allt du önskar. Vad som ska inkluderas kan ju variera, alla har sina egna drömmar. Det viktiga är att du får chansen att ta hand om dig själv och de dina.

Många tycker om att hyra ett hus eller lägenhet under semesterresan. Sverige och Danmark har länge varit de mest populära, i alla fall när det är en fin sommar. Men runt om i Europa har du också flera fina alternativ. Att kunna bada i Medelhavet sitter inte helt fel. Eftersom efterfrågan är stor har också utbudet ökat. Du kan lätt hyra ett härligt drömhus för din så efterlängtade semester.

Sommar och sol

Du har nästan en garanti för att det ska vara varmt och soligt om du reser till södra Europa. Stränderna är långa och inbjudande. Det mesta runt omkring dem är anpassat till en skön semester. Samtidigt har du flera intressanta sevärdheter inom räckhåll om du vill göra lite annat någon dag. För att inte tala om shopping och god mat, listan på saker att göra i dessa länder kan bli bra lång. Semester i Spanien? Då hittar du boendet hos Interhome.

En fördel med att hyra hus brukar vara kostnaden. Det är klart att det kostar en slant, men du kan få mycket för pengar. Speciellt om det är en lite större grupp som reser ner samtidigt, så att ni kan dela på utgifterna. Många åker på semester med en annan barnfamilj eller andra medlemmar av sin egen familj.

Då kan det vara härligt att hyra en stor villa där alla får plats. Gärna med pool och grillmöjligheter i trädgården. Dels blir det billigare än att ta in på hotell men framför allt så är det bekvämt. Ett kök, tvättmaskin, inhägnad trädgård där barnen kan leka och mycket mer kan vara precis vad du behöver för att semestern ska bli avslappnad. Besök Interhome.

Hur ser ditt drömhus ut?

En del tycker om att åka runt och tågluffa med alla sina saker i en stor ryggsäck. De bor på små hotell där du måste se upp var du sätter ner fötterna. Andra föredrar att ha en lite kortare semester men bo lyxigt och bli uppassade. Gärna nära stranden eller allt annat de planerar att göra. Eller inte göra, om det bara är havet eller poolen som lockar. Poängen är att alla har sina egna drömmar om hur en semester ska se ut. Att hyra hus är dock ett mycket bra alternativ för de som vill ha lite av varje. Expressen rapporterar i en artikel om drömhusen att hyra i Spanien.

Tänk dig en villa där hela 12 personer kan få plats, helt perfekt för två familjer. Det är nära till stranden men poolen på bakgården lockar också. Du kan köpa med dig lite saker från marknaden. Duka upp på terrassen och riktigt njuta av din frukost medan barnen kanske tar sitt första dopp för dagen. Sedan kan de som vill släntra ner till havet och njuta av det. Det är helt upp till dig om alla ska äta middag på en mysig restaurang eller ni ska laga till något gott själva. Kanske grilla eftersom det är så behändigt.

Allt detta och mer därtill finns att hyra i Spanien. Nu har också utbudet i Kroatien ökat, och du har alltid Italien som ett gott alternativ. Du kan få det där lilla extra som gör semestern minnesvärd. Många tycker det är skönt att kunna få råda sig själva. Att inte vara tvungna att börja dagen på en restaurang eller hotellmatsal. Inget fel med det, men ibland kan det vara skönt att kunna äta frukost i nattlinnet. Tidningen ETC skriver i en artikel om hur intresset för semesterboenden är större än någonsin i hela världen.

En riktigt härlig semester

Det är viktigt att variera sin omgivning och se lite nytt. Helt klart måste det inte alltid vara exotiska destinationer där vinet flödar och solen skiner. Solen kanske måste vara närvarande men annars handlar det mest om att få göra något annorlunda. Att kunna vila om det är vad du önskar eller utforska om du tycker det är roligt. De flesta brukar göra både och, speciellt om resan är lite längre.

Vare sig du åker på semester på sommaren eller vintern kan det vara skönt att hyra ett eget boende. Många som hyr ut sina hus satsar på turism och ger dig därför god valuta för pengarna. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte föra över pengar till vem som helst. Med en mäklare eller företag som hyr ut kan du vara säkrare, men ibland kan de privata uthyrarna ha precis det du önskar. Kontrollera noga och betala helst med kreditkort.

Alla borde få minst en drömsemester om året. Och eftersom alla har olika drömmar ska du leta efter något som just du vill göra. En destination eller ett boende där du och din familj kan få göra allt det som är viktigt för er. Många tycker det är skönt att bara slappna av, medan andra gärna hyr en liten lägenhet mitt inne i centrum för att riktigt kunna uppleva stadslivet. Det viktiga är att dina drömmar blir uppfyllda.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Så vinner du tillbaka kundernas lojalitet digitalt

Jag tycker att en av de bästa egenskaperna man kan ha som företagare och entreprenör är förmågan att våga. Man måste helt enkelt kunna se möjligheter och sedan också acceptera att de inte alltid går som man tänkt sig. Det gamla talesättet om att man måste våga för att vinna är helt enkelt sant enligt min åsikt.

Jag är glad över att säga att jag var snabb på bollen när det kommer till digitala lösningar för mina företag. Numera driver jag nämligen fler än ett och då tycker jag man har ett ännu större ansvar att se till att man hänger med i utvecklingen. Jag har därför satsat på mobila plånböcker och digitala lojalitetslösningar som jag tycker fungerar väl för mig och de företag jag driver. Har jag haft problem tidigare så har jag alltid tänkt på att så vinner du tillbaka kundernas lojalitet digitalt genom att ta rätt beslut.

Företagaren Sami Sulieman svarar gärna på dina frågor om mobila plånböcker eftersom han är mycket kunnig inom området. Jag har haft en del att göra med detta och är nöjd. Sami Sulieman förekommer ofta i nyheterna tack vare sitt engagemang och detta tycker jag även visar på att han är av en karaktär som gör att man vill arbeta med honom.

Digitala plånböcker i media

Jag älskar att läsa och gör det både privat och för mina företags skull. Det är ju faktiskt så att man alltid har mycket nytta av det. Ibland handlar det om att man hittar inspirationen till att göra något nytt och annorlunda och i andra fall handlar det istället om att man undviker något man annars skulle gjort tack vare att man läste på mer om det hela.

Tidningen Expressen rapporterar här om hur du handlar tryggt med framtidens digitala plånböcker och detta tycker jag är inspirationen du behöver om du står i valet och kvalet kring vad du ska välja för ditt företag.

Är det så att du känner att du satsat lite fel även om intentionerna har varit goda? Så vänder du den negativa trenden och vinner tillbaka kundernas lojalitet. Läs mer på den här sidan i Dagens Nyheter och se om detta är något för dig. Det går oftast att rädda även felaktiga beslut och jag tycker att klyschan om att man alltid lär sig något även av dessa stämmer. Att läsa är med andra ord något jag tycker att alla ska göra vare sig det är för nytta eller nöje.

Mina tips för att välja digitala plånbokslösningar

Det finns många lösningar att välja bland när det kommer till teknik. Nyckeln ligger naturligtvis i att välja de allra bästa för sitt eget företag. Då finns det några saker man kan tänka på för att ta rätt beslut från start.

 • Börja med att se hur mycket pengar du har att röra dig med när det kommer till investeringen. Oavsett vilken teknisk lösning det handlar om så ska du veta vad det kostar och ifall du har dessa pengar eller inte. Att planera för sin ekonomi är nyckeln till vägen framåt. Be om hjälp om du behöver det. Du ska inte kompromissa när det kommer till ekonomi och budget så som jag ser det.
 • Kolla om du känner någon som kan ge dig fina tips. Det är alltid bra att ha ett nätverk av människor som du kan fråga om råd och där du kan stå till förfogande för att råda dem om det behövs. Det är en trygghet du inte vill vara utan om du driver företag. Svaret på att så vinner du tillbaka kundernas lojalitet digitalt kan finnas närmare än du tror.
 • Nästa steg är att kolla vilka företag som erbjuder tjänsten nära dig. Lista dem och gå igenom deras företagsnamn online. Då kan du få reda på viktig information som vad tidigare kunder har tyckt om lösningen och ifall de var nöjda eller inte. Du kan också läsa om ifall de förekommit i nyheterna på ett sätt som är antingen negativt eller positivt. Du vill ju inte anlita några som inte har bra rekommendationer utan ska då välja ett annat företag istället.
 • Ställ frågor till företaget innan du bestämmer dig. Du ska aldrig vara rädd för att ställa även de tuffare frågorna. Det är ju viktigt att det blir tydligt och klart från start vad de har att erbjuda dig och ditt företag. Din enda uppgift är att stå upp för det företag du företräder. Får du inte några svar eller bara otydliga svar tillbaka så ska du ta det som ett tecken på att du kanske ska välja ett annat företag för din digitala lösning istället.
 • Läs igenom avtalet innan du skriver på något. Be en person med juridisk kunskap att göra detsamma så att du kan vara säker på att du inte missar något viktigt. Det sista du vill är ju att få en tråkig överraskning om något mot förmodan skulle gå fel längre fram i processen. Ställ frågor också här om du undrar över något i avtalet. Jag gjorde tidigare misstaget att inte göra det och det är ingenting jag kommer att göra igen. Det skadade mitt varumärke och jag var tvungen att jobba hårt för att få det tillbaka igen. Man lär sig av sina misstag kan man säga.

Så vinner du tillbaka kundernas lojalitet digitalt

Det är inte lätt alla gånger att hänga med på en marknad där det hela tiden kommer tekniska lösningar som gör att det är enklare att lyckas. Därför har man ett stort ansvar att läsa på och att våga ta beslut som i stunden kan tyckas är för progressiva men som man vinner på i längden.

Jag har jobbat hårt för att komma dit jag är idag och jag är glad att jag har vågat vara progressiv där andra varit mer försiktiga. Detta har inneburit att jag numera kan se att mina företag är framgångsrika på alla sätt och vis och det är ingenting jag någonsin kan ångra.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Därför ställs stora krav på stadsnäten  

Det har kommit en helt ny ordbok till Sverige. Fiber betyder inte längre att du äter gröt som innehåller linfrö. Istället handlar det om fiberoptiska kablar som transporterar information på nolltid. Stadsnät, fibernät och kommunikationsoperatör har blivit vanliga uttryck. Samhället digitaliseras på flera sätt och vis.

Med internets intåg har allt förändrats, inte bara språket. Nu för tiden ligger allt online eller på datorer. Det har lett till ett nytt sätt att arbeta på. Allting sker så mycket fortare och du visste verkligen inte vad effektivt innebär för 50 år sedan. Ju mer man använder nätet och elektroniska hjälpmedel, desto bättre infrastruktur krävs det. Som ett resultat ställs det stora krav på stadsnäten.

Gräva ner nätet

På flera håll så grävs det en hel del. De lägger ner tomrör och drar kablar. Det har nämligen visat sig att fiberoptik är ett mycket bra sätt att få in internet i alla hem och verksamheter. Med fiber så går det snabbt, det är ju baserat på fiberoptik. Samtidigt så klarar de av stora volymer av data, vilket i dagens samhälle är mycket viktigt. Därför är det bra med ett stadsnätsbolag. Snabb och pålitlig internet är numera en basvara. Något som alla har behov av.

Innan du börjar gräva är det bra att se vilka alternativ som finns. På sina håll är det kommunen som gör det mesta. De tillhandahåller ett utbrett nät som sedan privatpersoner kan anknyta sig till. Alla de som bor i ett område kan gå samman för att gräva ner kablar och koppla upp sig till det stora nätet. Andra städer har valt att allting sker på privat initiativ. Så se vad som finns på just din ort. Kontakta Stadsnätsbolaget AB.

Gå framåt i stadig takt

Digitalisering är en process som tar tid. När du börjar med något nytt så är det enklare. Då läger du redan från starten upp en strategi eller plan för hur allting ska skötas. Du kanske väljer att lagra i molnet eller hyra in dig på stora, väl skyddade, servrar. Men mycket i samhället är redan uppe och fungerar. Här måste allting anpassas och läggas om till att skötas digitalt. Det tar tid och resurser.

För att allting ska fungera över huvud taget krävs det en bra internetuppkoppling. Det ska inte heller ta allt för lång tid att göra förändringarna, du måste ha styrka och hastighet under processens gång. Därför tänker allt fler progressivt för val av fiber- och stadsnät. Läs mer i denna artikel i Enköpings-Posten.

Trots bra uppkoppling så är ofta digitaliseringen av offentliga enheter och stora företag en seg process. Sakta men säkert så blir allt dock tillrättalagt. Ju snabbare dina datorer fungerar desto bättre är det. Alla har redan sett skillnaden, bland annat så börjar det bli ovanligt att få ett vanligt brev från myndigheterna. Istället skickas de till din elektroniska brevlåda, som ju är mer miljövänligt.

Allt måste fungera

Alla räknar stenhårt med att uppkopplingarna fungerar. Vanligtvis så finns det inte en bra plan B för om internet skulle försvinna. Allting är digitaliserat eller elektroniskt. Om elen försvinner så kan du inte ens komma in i garaget. När något händer så går telefonerna varma hos de olika IT-firmornas support. Utan internet så stannar Sverige, samt stora delar av resten av världen.

Detta är en verklighet som alla måste leva med. På vissa sätt har det gett alla stora möjligheter för jobb och fritid. Samtidigt så har det skapat en känslig värld som måste skyddas. Dagens Samhälle rapporterar här om att stora krav ställs på stadsnäten. De måste fungera dygnet runt, hela tiden. Det är inte fråga om att ta ledigt över jul och nyår. Speciellt inte då när alla ska se på TV och streama sina filmer.

Hur det fungerar med fiber

Vad kan då fibernätet göra för en helt vanlig familj? Till att börja med är det bra att se vad som finns i ditt område. För kommunen kanske lägger ner alla kablar och rör, men det är inte de som du betalar interneträkningen till. Istället har varje fiberanläggning en kommunikationsoperatör. Det är de som tar hand om det praktiska och ser till att allting fungerar.

Sedan har du en tjänsteleverantör. Här brukar det vara vanligt att kunna välja mellan flera olika leverantörer, och det är här som en familj måste fatta sitt beslut. Eftersom alla använder sig av fibernätet på olika sätt så finns det flera bra alternativ. Om du mest vill kunna surfa på nätet så kan ett sådant avtal vara bäst för dig. Andra vill få med sig TV och telefoni, och då kan en annan leverantör vara bättre.

Du ska dels se på priserna när du väljer leverantör. Det är ju ganska onödigt att betala mer än du måste för vad du använder. Men ibland kan den billigaste inte vara det bästa valet. Ta dig tid att läsa också det finstilta, som hur lång uppsägningstid de har. Många tycker om att kunna byta leverantör. Antingen för att de får ett bättre erbjudande eller för att deras behov förändras.

Internet till alla tider

En bra uppkoppling till nätet kan alltså göra stor skillnad för både företag och privatpersoner. Du kan jobba när du vill, till och med hemma i sovrummet. Att se på TV blir mycket roligare eftersom bilden blir knivskarp. Samtidigt kan du hålla kontakten med både klienter och vänner tack vara bra telefoni och sociala nätverk. Med internet fungerar världen mer effektivt och snabbare.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Så kan robotadvokater vara framtiden

Det finns många situationer som kräver en bra jurist. Där du måste gå igenom ett kontrakt eller dokument med luskam för att riktigt förstå allt som är skrivet däri. Ett litet misstag kan kosta din klient stora pengar, och det är ju för att klara sig undan som de anlitar en advokat. Men inte allt juridiskt arbete är så komplicerat.  Det är mycket som går på rutin och som är rätt så standard.

Därför har en del advokatbyråer börjat använda robotar för att kontrollera vissa saker. Det hela är naturligtvis på ett tidigt stadium, men det bådar gott för framtiden. Redan nu så används dataprogram i stor utsträckning för att göra efterforskningar och jämföra äldre fall. Ingen tror att juristerna kommer att ersättas med robotar, men det är en intressant utveckling att följa.

Hjälp av de allra bästa

De flesta vill kunna prata med sin advokat. Veta vad de har för kvalifikationer och erfarenhet, speciellt inom det område som du anlitar dem för. Du vill bli väl bemött när du kontaktar dem. Kanske inte alltid via telefon, men när du skickar en mejl så ska du vara säker på att de snabbt kommer tillbaka till dig. RiVe Juridiska Byrå är rätt val för dig som vill ha en trygg representant.

För många privatpersoner så handlar det om stora pengar. Det är kanske ett husköp, arv eller något annat som kan förändra ditt liv. När det kommer till stora fastighetsägare eller affärsmän så är det ofta fråga om en del av deras förmögenhet. Inte så att de har lust att förlora pengar på något sätt, det är bara situationen som är något annorlunda. Du kan kontakta RiVe.

Stort behov av jurister

Det är sällan likadant som i amerikanska filmer där det alltid står en lång rad med advokater redo att rycka in. I det verkliga livet så har det visat sig att behovet av jurister har ökat. Det är inte en lätt utbildning. Den tar tid och är krävande. Men det verkar som att du nästan är garanterad en anställning vid avslutade studier. Därför har behovet av finansjurister ökat. Läs mer i den här artikeln i Realtid.

En av orsakerna till detta är alla de nya lagarna som måste tydas. I och med att Sverige nu hör till den europeiska unionen så är de skyldiga att respektera även dessa lagar och regler. Samtidigt är den politiska scenen skiftande och i stadig utveckling. Bara en sådan sak som Brexit har fått många jurister att jobba övertid.

Ersätta advokaterna med maskiner

I sken av denna utveckling blir det ännu mer intressant med maskiner som gör juristernas arbete. Det är mycket som de inte kan göra, det handlar trots allt om programmerade datorer. Men deras begränsningar hindrar dem inte från att klara av grundläggande uppgifter. Som att kontrollera att allt finns med i ett avtal och liknande standarduppgifter.

Är robotadvokater framtiden? Läs mer på den här sidan i Ny Teknik. Det finns flera för-och nackdelar som måste avvägas. Men det verkar som att utvecklingen av dessa medhjälpare fortsätter. Det är ju ungefär som ett mycket avancerat dataprogram. Du programmerar roboten med alla de möjligheter och kombinationer som är möjliga. Sedan avstämmer dess algoritm dessa regler med den information som matas in. Det kan hända att en verklig jurist måste kontrollera vissa delar av arbetet, men det blir i alla fall mer effektivt än om de gör allting själva.

Lagens långa arm

Det kan lugnt sägas att jurister behövs. Kanhända finns det plats för både robotar och verkliga advokater i en inte så långsiktig framtid. För att lagen är krånglig finns de inget tvivel om.  Alla som försökt förstå ett papper från en juridisk byrå vet hur svårt det kan vara för en lekman. Och det måste vara så, för lagen ska täcka en rad med olika områden.

Därför bör du kontakta en advokat utan att tveka. De har sitt område av expertis och kan vara av stor hjälp. Så gott som ingen har varken råd eller lust att klara sig utan. Det är ofta allt för mycket på spel för att du ska ta chansen och klara dig utan en jurist. Helst en som du kan kommunicera med, för det kan inte robotarna klara av.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Detta ska du tänka på då du anlitar en konsult 

Konkurrensen fortsätter att öka och många företag har en enorm press på sig att lyckas. Det är inte alltid så lätt att överleva, speciellt inte om du är i samma bransch som någon enorm multikoncern. Därför gäller det att planera och använda dina resurser på allra bästa sätt. Anlita konsulter vid behov, outsourca sådant som du inte själv är så bra på och se till att anställa kvalificerad personal.

Listan på vad du måste göra är lång och budgeten begränsad. Alla företag jobbar under dessa förhållanden, oavsett hur stor eller liten du är. Därför är det viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen. Folk jobbar inte på samma sätt som tidigare, utan nya metoder har blivit allt vanligare. En av dessa är att begränsa sin personalstyrka och i stället satsa på konsulter.

Fördelar med att hyra in konsulter

Det finns som sagt flera olika metoder och du måste hitta fram till den som passar dig bäst. Men eftersom allt fler anlitar konsulter så har dessa vuxit i antal. Det är idag lättare att hitta fram till en konsult som är bra och som har den expertis du letar efter. För i takt med att affärsvärlden förändras så väljer också folk hur de ska arbeta. Många vill jobba med en specialiserad uppgift idag. Kanske inte ha fast anställning utan komma in vid behov. Mer om Konsultbolag1 kan du läsa på deras hemsida.

Helt klart så behöver du bra medarbetare. Folk som är kvalificerade för sina uppgifter och som utgör stommen i verksamheten. Men sedan finns det alltid vissa delar som du behöver lite extra hjälp med. Det kanske inte är ett kontinuerligt problem eller situation, utan något som kan lösas och sedan går alla vidare. Eller så vill du ha någon som kan sin sak, utan att behöva ta hand om allt som har att göra med en anställning. Du kan kontakta företaget genom att gå hit.

Anlita en konsult

Detta sätt att jobba har blivit vanligt. Företag outsourcar mycket, allt från IT till bokföringen. De hyr in konsulter för projekt eller när det är ont om personal. Ett annat vanligt scenario är när du installerar nya program eller byter metoder. Då kan det vara bra med en konsult för en viss period tills alla kommit in i det nya. Detta är smart att tänka på då du anlitar en konsult. Läs mer i denna artikel i Computer Sweden.

Det kostar lite att hyra in en konsult. Beroende på hur pass kvalificerade de är kan du komma upp i ganska höga summor. Men detta måste balanseras mot vad du får ut av det hela. Om du skulle anställa någon med den erfarenhet och kunskapen skulle det troligtvis bli ännu dyrare. Plus att du måste fortsätta betala även när tjänsten inte behövs. Med en konsult betalar du en klumpsumma och sedan är det klart.

En del hyr in konsulter på en mer permanent basis. Du kan ha ett långsiktigt projekt eller situation som kräver lite extra omsorg. Det kan vara en mammaledighet eller liknande som sträcker sig över flera månader. Hellre än att klara sig med färre personal så kan det bästa vara att anlita en konsult.

Konsten att gå framåt

Målet för en verksamhet är hela tiden att gå framåt. Att växa till sig och bli starkare. För att detta ska fungera måste du utnyttja allt som finns tillgänglig. Dagens metoder är mer inriktade på elektroniska hjälpmedel. Den digitala revolutionen är ett faktum och det har fört med sig flera intressanta sätt att göra affärer.

Sociala nätverk är något du absolut inte får ignorera. Det tar mycket mindre tid än du tror att utnyttja dem till din fördel. Kanske något som du kan ta hjälp av en konsult för att komma igång med? Privata Affärer rapporterar i den här artikeln om hur konsulter kan vara behjälpliga inom många områden. Det hålls också fram det faktum att många företag ännu inte har gjort sig en hemsida. Ett onödigt slöseri med resurser, eftersom internet är ett modernt medium som används flitigt av alla deras kunder.

Om du märker att ditt företag inte går framåt som du skulle önska kan du anlita en konsult. Någon som har förmågan att se på företaget med utomstående ögon och identifiera var problemet ligger. Det kanske inte finns något särskilt problem som måste lösas. Men du kan i alla fall få goda råd om hur du ska kunna fortsätta växa till dig. Sociala medier är bara en del av marknadsföringen, det finns mycket du kan göra utan stora kostnader.

Fördelar med att anlita en konsult

Att inte behöva anställa någon kan vara en stor sak. Det blir ingen diskussion om uppsägningstider, eftersom deras tid på företag redan är bestämt. Du behöver inte köpa in arbetskläder, firmabil eller verktyg. De har allt med sig och tar hand om den praktiska biten. Vidareutbildning och kurser är också något som de själva sköter.

Förutom att du slipper all denna byråkrati så finns det andra fördelar med konsulter. En av dessa är deras erfarenhet. De kanske inte har jobbat så många år, men var har de varit under den tiden? Vanligtvis inte på en och samma arbetsplats. Istället har de erfarenhet från flera olika ställen med en rad arbetsmetoder. De har mött olika situationer och problem där deras jobb har varit att hitta en lösning.

Allt detta har gett dem en väl avrundad kunskap och förmågan att ta itu med det mesta. Något som du inte lär dig genom att bara vara på en arbetsplats. Allt har sina fördelar, och mycket beror ju på vad ditt företag har för behov. Ibland kan det löna sig med någon som alltid är där, men ofta är just den vida erfarenheten av en konsult något som gör dem speciella.

Det viktiga är att företaget har sin målsättning klar när de hyr in en konsult. Om du vet vad du behöver blir det lättare att finna någon som uppfyller dina krav. Var alltid tydlig när du gör ett avtal, så att alla parter vet vad som förväntas av dem.

Posted in Allmänt | Leave a comment